دانلود پایان نامه بررسی انعطاف پذيري و تمرينات كششي

دانلود پایان نامه بررسی انعطاف پذيري و تمرينات كششي

دانلود-پایان-نامه-بررسی-انعطاف-پذيري-و-تمرينات-كششي

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

مقدمه

انعطاف‌پذيري يكي از اجزاء آمادگي جسماني و يك بخش كليدي در پيشگيري از آسيب و بهبود اجراي ورزشي مي‌باشد. در افراد غيرفعالي كه عادت به زندگي كم تحرك دارند، عضلات و تاندون‌هايشان كوتاه و فاقد قابليت كشش مي‌شوند. به عبارت ديگر دستگاه عضلاني در نتيجه بي‌تحركي، به تدريج قابليت ارتجاعي خود را از دست مي‌دهند و در نهايت دچار كاهش قابليت كشش مي‌شود( ). براي توسعه سريع انعطاف‌پذيري، تمرينات مربوط به گرم كردن اجرا مي‌گردد كه در نتيجه اجراي يكسري حركات كششي تا ميزان محدودي مي‌توان برانعطاف‌پذيري افزود، ليكن اين نوع تمرينات به تنهايي نمي‌تواند سبب بهبود انعطاف‌پذيري در درازمدت شود. امروزه تمرينات كششي به منظور توسعه انعطاف‌پذيري، بخش مهمي از هر نوع فعاليت جسماني به شمار مي‌رود.

چندين شيوه كششي شامل ايستا، پويا و تسهيل عصبي ـ عضلاني گيرنده‌هاي عمقي (PNF) افزايش در انعطاف‌پذيري را نشان داده‌اند. برخي از مطالعات پيشين نشان داده‌اند كه روش كششي PNF افزايش بيشتري را در دامنه حركتي نسبت به ساير روشها ايجاد مي‌كنند. اگرچه برخي از مزاياي استفاده از روشهاي كششي PNF مشخص شده است اما كارايي بيشتر اين روشها در تحقيقات هنوز مورد سؤال است.

چندين نوع روش كششي PNF وجود دارد كه عبارتند از: CR، HR، CRCA و SRHR و ACR

شماري از مطالعات شيوه SRHR را در تحقيقات خود به كار برده‌اند و هركدام زمانهاي متفاوتي را براي نگهداري انقضاض ايستا (MVIC) ذكر كرده‌اند. در نتيجه تعيين مؤثرترين زمان نگهداري انقباض ايستا در اين شيوه بايد بررسي شود. در صورتيكه زمان كوتاهتر MVIC، افزايش يكساني ا در دامنه حركتي (ROM) در مقايسه با يك زمان طولاني‌تر ايجاد كند، مربيان و ورزشكاران ممكن است شيوه‌اي كه زمان كمتري را صرف كند، ترجيح دهند.

۲ـ۱ بيان مسأله

تمرينات انعطاف‌پذيري به طور كلي به عنوان يك بعد مهم در اجراهاي ورزشي پذيرفته شده است و بطور وسيعي بعنوان يك شيوه مؤثر در درمان و پيشگيري از آسيبها مورد استفاده قرار گرفته است. تمرينات كششي براي افزايش قابليت كشساني بافت و بدين طريق افزايش دامنه حركت مفاصل ويژه طراحي شده‌اند. اعتقاد بر اين است كه افزايش دامنه حركت عملكردهاي ورزشي را بهبود و شدت و تعداد آسيبها را كاهش مي‌دهد. با وجود اينكه عوامل ارثي نقشي تعيين كننده در انعطاف‌پذيري ايفاء مي‌كنند، حركت‌پذيري مفصل مي‌تواند از طريق يك برنامه منظم حركات توسعه دهنده انعطاف‌پذيري حفظ و يا توسعه داده شود.

اجزاء مقاوم غيرفعال و انقباضي فعال در برابر كشش عضله مقاومت ايجاد مي‌كنند و روشهاي ويژه‌اي براي كاهش مقدار چنين محدودكننده‌هايي پيشنهاد شده‌اند.

به منظور توسعه انعطاف‌پذيري، روشهاي كششي مختلفي ارائه شده‌اند كه محققين بطور كلي آنها را به سه دسته ايستا، پويا PNF تقسيم نموده‌اند. روش كششي ايستا عبارت است از كشيدن عضله تا نقطه احساس مقاومت و حفظ اين وضعيت به مدت ۶ تا ۶۰ ثانيه شيوه كششي پويا، متضمن حركات تابي يا فعال مي‌باشد. در اين نوع كشش، گروه عضلات در حالت كشيدگي نگه داشته نمي‌شوند، بلكه از حركات پوياي مكرر در يك زمان كوتاه استفاده مي‌شود. به عقيده كنت و وس، PNF عبارت است از تسريع يا توسعه مكانيسم عصبي، عضلاني از طريق تحريك گيرنده‌هاي عمقي

از رايج‌ترين روشهاي PNF كه ورزشكاران در تمرينات خود مورد استفاده قرار مي‌دهند، روش SRHR است كه به عقيده برخي محققين انعطاف‌پذيري را بيش از ساير روشهاي كششي معمول PNF افزايش مي‌دهد. روش SRHR شامل انقباض ايستاي عضلات مخالف، پس از انقباض عضلات موافق است و از آنجاييكه هر دو گروه عضلاني موافق و مخالف در اين روش منقبض مي‌شوند، با تحريك گيرنده‌هاي عمقي درون عضلاني از طريق بازداري اتوژنيك و بازداري دوسويه موجب انبساط (راحتي) در عضله تحت كشش مي‌شود.

متون متعددي كه از روش SRHR استفاده كرده‌اند، هر كدام زمانهاي متفاوتي را براي نگهداري MVIC توصيه نموده‌اند. در حاليكه برخي از متون زمان مشخصي را براي MVIC ذكر نكرده‌اند، برخي از محققين ۳ ثانيه MVIC را در روشهاي مختلف PNF مورد حمايت قرار داده‌اند. در مطالعات ديگر ۵ ثانيه و ۶ ثانيه MVIC  نيز مورد استفاده قرار گرفته است. بعلاوه، ابهام وقتي بيشتر مي‌شود كه محققان ۷ ثانيه، ۷ تا ۸ ثانيه، ۱۰ ثانيه، ۱۵ ثانيه و حتي تا بيش از ۲۰ ثانيه MVIC  را نيز بكار برده‌اند.

مطالعه حاضر تأثير ۵، ۱۰ و ۱۵ ثانيه MVIC در كشش PNF به روش SRHR را بر توسعه دامنه حركتي مفصل ران مورد بررسي قرار مي‌دهد. در واقع محقق در جستجوي پاسخ به اين سؤال است كه آيا بين زمانهاي ۵، ۱۰ و ۱۵ ثانيه MVIC در روش SRHR تفاوتي وجود دارد يا خير؟

 

فهرست مطالب :

 1. فصل اول : مقدمه و معرفی
 2. مقدمه
 3. بیان مسأله
 4. ضرورت و اهمیت تحقیق
 5. اهداف تحقیق
 6. پیش‌ فرض های آزمون
 7. فرضیه‌ های تحقیق
 8. محدودیت‌ های تحقیق
 9. متغیرهای تحقیق
 10. تعریف عملیاتی واژه‌ ها و اصطلاحات
 11. فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
 12. مقدمه
 13. انعطاف پذیری
 14. انواع انعطاف پذیری
 15. عوامل محدود کننده انعطاف پذیری
 16. فواید برنامه تمرینی کششی
 17. کشش عضلانی و پیشگیری از آسیب
 18. رخداد های هنگام کشش عضلانی
 19. چه موقع کشش را انجام دهیم؟
 20. مبانی نروفیزیولوژیک کشش
 21. دوک های عضلانی
 22. اندام وتری گلژی
 23. بازتاب کششی
 24. مهار خودبخودی (بازتاب کششی معکوس)
 25. بازداری دوسویه
 26. انواع تکنیک های کششی
 27. کشش بالستیک (پویا)
 28. شش ایستا
 29. کشش تسهیل عصبی – عضلانی گیرنده‌ های عمقی (PNF)
 30. کشش به روش SRHR
 31. رابطه مدت انقباض ایستا در PNF و افزایش دامنه حرکتی
 32. فصل سوم : روش شناسی تحقیق
 33. جامعه آماری
 34. نمونه و روش نمونه‌ گیری
 35. ابزار اندازه‌ گیری
 36. نوع تحقیق
 37. طرح تحقیق
 38. مراحل اجرای تحقیق
 39. اجرای پیش‌ آزمون
 40. برنامه یک جلسه تمرین
 41. شیوه اجرای یک نوبت (ست) از برنامه تمرین
 42. فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری
 43. مقدمه
 44. توصیف آماری داده‌ ها
 45. آزمون فرضیه‌ های تحقیق
 46. فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
 47. مقدمه
 48. خلاصه تحقیق
 49. یافته‌ های تحقیق
 50. بحث و نتیجه‌ گیری
 51. پیشنهاد برخاسته از تحقیق
 52. پیشنهادات برای تحقیقات بعدی
 53. منابع

نوع فایل : ورد (doc)

حجم فایل : ۹۳ کیلوبایت (zip)

تعداد صفحات : ۱۱۷ صفحه

دانلود فایل

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر ورزش بر سیستم ایمنی بدن

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر ورزش بر سیستم ایمنی بدن

دانلود-پایان-نامه-بررسی-تاثیر-ورزش-بر-سیستم-ایمنی-بدن

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                    شماره صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………2

 

کاهش پاکسازی مخاطی ……………………………………………………………………………………………………………………..6

ورزش بسيارسنگين براي سيستم ايمني بدن مضر است……………………………………………………………………………….19

ورزش ساده برای تقویت سیستم ایمنی بدن…………………………………………………………………………………………….23

تاثیر پیاده روی در تقویت سیستم دفاعی بدن …………………………………………………………………………………………..24

ورزش عملکرد سيستم‌ ايمني بدن را بهبود مي‌بخشد………………………………………………………………………………….25

ورزش؛ سیستم ایمنی و تغذیه ………………………………………………………………………………………………………………26

     رژیم غذایی پرچرب ……………………………………………………………………………………………………………………27

    

توصیه‌هایی برای ورزش کودکان…………………………………………………………………………………………………………33

ویتامین‌‌ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………….29

رژیم غذایی دارای پروتئین، تمرینات ورزشی و اثر آن بر سیستم ایمنی………………………………………………………….29

وقتی سیستم ایمنی بدن در ورزش ضعیف می شود…………………………………………………………………………………………………………32

سیستم ایمنی در ورزش………………………………………………………………………………………………………………………32

ارتباط ورزش با سیستم ایمنی بدن………………………………………………………………………………………………………..33

آگاهی کلی از برنامه تمرینات ورزشی………………………………………………………………………………………………….34

حمله سیستم ایمنی به بدن پس از کلاس ورزش……………………………………………………………………………………..35

تاثیر ورزش بر تقویت دستگاه ایمنی بدن………………………………………………………………………………………………..36

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………43

دانلود فایل

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر رشد اقتصادی

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر رشد اقتصادی

دانلود-پایان-نامه-بررسی-تاثیر-تجارت-الکترونیک-بر-رشد-اقتصادی

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

فهرست مطالب

مقدمه. 5

تجارت الکترونیک چیست ؟ 6

تاریخچه تجارت الکترونیک… 10

سیر زمانی تجارت الکترونیک… 12

تجارت الکترونیک در ایران. 14

تفاوت تجارت الکترونیک با مبادله الکترونیکی داده ها 15

مزایای استفاده از تجارت الکترونیک… 15

معایب تجارت الکترونیک… 19

نیازهای تجارت الکترونیک… 21

مزایای تجارت الکترونیک برای کسب و کارها 22

مزایای تجارت الکترونیک برای مصرف‌کنندگان. 24

انواع تجارت الکترونیک… 25

تجارت فروشنده با فروشنده   Business to business. 27

تجارت فروشنده با مصرف کننده Business to Consumer. 28

تجارت مصرف کننده با مصرف کننده Consumer to Consumer. 29

تجارت مصرف کننده با فروشنده   Consumer to Business. 30

تجارت نقطه به نقطه Peer to Peer. 30

تجارت فروشنده با اداره   Business to Administration. 31

تجارت مصرف کننده با اداره   Consumer to Administration. 31

مزایای تجارت الکترونیکی از نوع B2C. 32

روشهای ایجاد یک تجارت الکترونیکی از نوع B2C. 36

مراحل خرید و فروش الكترونیكی.. 37

امنیت در تجارت الکترونیک… 44

قانون تجارت الكترونيكي.. 57

رشد اقتصادی.. 77

اهداف رشد اقتصادی.. 79

شاخص‌های رشد اقتصادی.. 79

مکاتب مختلف رشد اقتصادی.. 80

مدل رشد اقتصادی کلاسیک… 84

رابطه رشد و توسعه اقتصادی با تجارت الکترونیک… 87

روش‌های اندازه‌گیری رشد اقتصادی.. 90

آثار رشد اقتصادی و مطلوبیت های آن در تجارت الکترونیک… 92

وضعیت رشد اقتصادی در جهان امروز 94

تاثیر تجارت الکترونیکی بر رشد اقتصادی.. 95

نتیجه گیری.. 104

منابع. 104

 

دانلود فایل

پایان نامه پیاده سازی و شبیه سازی شبکه دانشگاه در Cisco Packet Tracer

پایان نامه پیاده سازی و شبیه سازی شبکه دانشگاه در Cisco Packet Tracer

پایان-نامه-پیاده-سازی-و-شبیه-سازی-شبکه-دانشگاه-در-cisco-packet-tracer

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد


فهرست:

1)            مفاهیم مقدماتی.. 1

1-1)                  بیان مسئله. 2

1-3)                  اهداف پایاننامه. 2

2)            فصل د وم. 3

2-1)                  دستگاه ها 4

2-2)                  معرفی Device ها 7

2-3)                  بخش Physical 8

2-4)                  بخش Config.. 10

2-5)                  بخش CLI 11

2-6)                  تنظیمات مربوط به End Deviceها 12

2-7)                  تنظیمات Desktop.. 13

2-7-1)                  تنظیم IP Address. 15

2-7-2)                  بخش Command prompt. 16

2-7-3)                  بخش Terminal Configuration.. 17

 

3)          فصل سوم. 19

3-1)                  ساختمان اصلی.. 20

3-1-1)                   اینترنت… 20

3-1-2)                   اتاق سرور. 20

 

3-1-3)                   Vlanها 20

3-1-4)                   سرورها 21

3-1-4-1)                               Server Email 21

3-1-4-2)                              Server FTP.. 22

3-1-4-3)                              Server IIS. 23

3-1-4-4)                              Server Google.. 25

3-1-4-5)                              Server DNS. 25

3-1-4-6)                              Server TFTP.. 27

3-1-5)                  سوئیچ مرکزی.. 28

3-1-6)                   تخصیص Vlan به Clientها 29

 

3-2)                  ساختمان آموزش…. 29

3-2-2-1)                               حسابداری.. 29

3-2-2-2)                               آموزش…. 29

3-2-2-3)                               دبیرخانه. 29

3-2-3)                   کارگزینی.. 30

3-2-4)                   سایت های آموزشی.. 30

3-3)                  امور دانشجویی.. 30

3-4)                  سلف غذا خوری.. 30

3-5)                  فرهنگی.. 30

 

 

دانلود فایل

دانلود پایان نامه بررسی پروتكل‌هاي مسير يابي

دانلود پایان نامه بررسی پروتكل‌هاي مسير يابي

دانلود-پایان-نامه-بررسی-پروتكل‌هاي-مسير-يابي

فهرست مطالب :

Routing  چيست؟………………………………………………………………………………. 1

اجزاي Routing ………………………………………………………………………………….. 1

الگوريتم‌هاي Routing …………………………………………………………………………. 2

متريك‌هاي Routing……………………………………………………………………………. 3

پروتكل‌هاي Routing…………………………………………………………………………… 4

IGRP…………………………………………………………………………………………………. 5

Enhanced IGRP……………………………………………………………………………… 9

OSPF………………………………………………………………………………………………. 14

RIP…………………………………………………………………………………………………… 18

Exterior Gateway Routing………………………………………………………… 22

BGP…………………………………………………………………………………………………. 25

EGP…………………………………………………………………………………………………. 33

GDP………………………………………………………………………………………………… 35

IP Multicast Routing………………………………………………………………….. 37

BGP………………………………………………………………………………………………….40

IGMP……………………………………………………………………………………………….62

DVLMP………………………………………………………………………………………….64

پروتکل های مسیر یابی وضعیت ………………………………………………………….70

محیط مستقل …………………………………………………………………………………….72

اتصال قطعه شبکه های با IPX/SPX…………………………………………………..81

NLSP………………………………………………………………………………………………….

دانلود فایل

دانلود پایان نامه بررسی کاربرد فناوری اطلاعات درترافیک شهری

دانلود پایان نامه بررسی کاربرد فناوری اطلاعات درترافیک شهری

دانلود-پایان-نامه-بررسی-کاربرد-فناوری-اطلاعات-درترافیک-شهری

فهرست مطالب

 

فصل اول: 1

كليات.. 1

1-1)مقدمه. 2

1-2)تاریخچه ترافیک… 3

1-3)سیستم ردیاب ماهواره ای GPS -. 6

فصل دوم: 8

سيستم ردياب ماهواره. 8

2-1)اجراي سيستم ردياب ماهواره اي      9

2-2)GPS راه حلي جديد براي حل معضل ترافيک… 11

2-3)برخي کاربردها 12

2-4)منابع تولید كننده اطلاعات مورد نیاز یك سیستم :GIS. 14

2-5)مدیریت ترافیک فعال    (ATM) Active Traffic Management: 14

2-6)مدیریت تقاضا : 15

2-7)مدیریت ظرفیت : 15

– سیستم های نظارت بر ترافیک… 16

– سیستم های اعمال قانون چون کنترل سرعت.. 16

– سیستم های کنترل ترافیک… 17

·         چراغ های عابر پیاده 17

·         کنترل تطبیقی چراغ های راهنمایی.. 17

– سیستم های اطلاع رسانی.. 17

– تابلو های پیام رسان الکترونیک… 17

– پیام های رادیویی.. 17

سیستم های جابجایی مسافران. 17

شامل سیستم های نمونه ای چون: 17

·         مدیریت ناوگان مسافری.. 17

·         برنامه ریزی حرکت ناوگان. 17

·         مدیریت تقاضای جابجایی مسافر. 17

·         ایمنی وسیله نقلیه. 17

·         اطلاع رسانی.. 17

2-9)وسايل ‏نقليه هوشمند. 17

به مجموعه امکانات و ابزارهای نرم افزاری و سخت افزاری در وسایط حمل و نقل اهم از زمینی، دریایی، ریلی، و هوایی اطلاق می شود که در جهت افزایش ایمنی، سهولت ناوبری، افزایش کارایی، و در نهایت کاهش هزینه ها بکار برده می شوند. 17

– سيستم‏هاي كمك به راننده 17

– سيستم‏هاي اعلان خطر تصادف.. 18

– سيستم‏هاي اطلاع تصادف.. 18

مثال هایی از وسایل هوشمند. 18

سیستم های کمک راننده شامل: 18

– ناوبری وسیله نقلیه. 18

– کنترل سرعت اتوماتیک… 18

– کنترل هوشمند عملکرد موتور. 18

– هدایت اتوماتیک وسیله نقلیه. 18

– سیستم های شناسایی وسایط نقلیه دیگر. 18

سیستم های اعلان خطر شامل: 18

– سیستم های اعلان تغییر مسیر وسیله نقلیه از مسیر. 18

– سیستم اعلان خطر تصادف در تقاطع ها 18

– سیستم های شناسایی موانع در مسیر. 18

·         زيرساختهاي هوشمند. 18

·         وسايل‏نقليه هوشمند. 18

2-10)زيرساختهاي هوشمند. 18

عمدتا شامل امکانات، خدمات، سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری است که در محمل های حمل و نقل بکار برده می شوند: 18

•         سيستم هاي مديريت شريانهاي اصلي.. 18

•          سيستم هاي مديريت آزادراهها 19

•          جابجايي مسافر. 19

•          سيستم هاي مديريت سوانح.. 19

•          مديريت موارد اضطراري.. 19

•          پرداخت الكترونيكي.. 19

•          ارائه اطلاعات به مسافر. 19

•          مديريت اطلاعات.. 19

•          ايمني و جلوگيري از تصادف.. 19

•          بهره‏برداري و تعمير و نگهداري.. 19

•          مديريت آب و هوايي جاده 19

فصل سوم: 20

سيستم اي هوشمند حمل و نقل.. 20

3-2)زیر ساختهای مناسب ITS.. 22

3-3)زمینه‌‏های کاربردی ITS در حمل و نقل و ترافیک… 24

 3-4)تاثیر فناوری اطلاعات بر سفرها: 28

فصل چهارم: 30

شبيه سازي در مهندسي ترافيك… 30

4-1)شبیه سازی در مهندسی ترافیک… 31

4-2)منافع شبیه سازی.. 32

4-3)مضرات شبیه سازی.. 32

4-4)برخی اصطلاحات فنی در شبیه سازی.. 33

4-5)بررسی برخی شاخص های عملکردی.. 36

4-6)الگوریتم دیکسترا 37

4-7)الگوریتم دیکسترا 37

4-8)اجرا الگوریتم دایکسترا 37

4-9)نام گذاری.. 38

4-10)روند. 38

4-11)این الگوریتم چگونه کار می‌کند؟. 40

4-12)الگوریتم. 41

4-13)پیاده‌سازی.. 41

4-14)پیچیدگی زمانی.. 42

4-15)کاربردها 42

4-16)یافتن بهترین مسیر با استفاده از آناليز شبكه. 43

یک سیستم مدیریت ترافیک توزیع یافته در بستر شبکه همراه 45

فصل پنجم: 54

خلاصه و نتيجه گيري. 54

5-1)خلاصه. 54

5-2)نتیجه گیری.. 56

منابع                                                                                                                              58

دانلود فایل

پایان نامه بررسی سطوح انگیزه یادگیری بالینی و تامین نیازهای اساسی روانی در دانشجویان پرستاری دانشگاه

پایان نامه بررسی سطوح انگیزه یادگیری بالینی و تامین نیازهای اساسی روانی در دانشجویان پرستاری دانشگاه

پایان-نامه-بررسی-سطوح-انگیزه-یادگیری-بالینی-و-تامین-نیازهای-اساسی-روانی-در-دانشجویان-پرستاری-دانشگاه

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

شرح مختصر: محیط بالین در برگیرنده شرایط و محرکهای موثر بر یادگیری است ولی انگیزه نخستین و مهمترین عنصر تشکیل دهنده رفتار یادگیری می باشد. یکی از نظریه های مهم در این زمینه تئوری خود تعیین کنندگی است که یک تئوری انگیزش عمومی است. بر اساس این تئوری، ارضاء سه نیاز اساسی روانی: درک از استقلال ،کفایت و شایستگی و  احساس تعلق و وابستگی در درونی شدن انگیزه موثر هستند. از این رو این تئوری میتواند یک پایه و اساس مناسب برای اصلاح برنامه های آموزش پزشکی باشد;بدین صورت که چقدر این سه نیاز در آموزش  دانشجویان ارضاء می شود و وضعیت انگیزه دانشجویان پرستاری در محیط کار بالینی و ارتباط آن با تامین این سه نیاز اساسی روانی چگونه است . 
مواد و روش ها: اینمطالعه به صورت مقطعی، توصیفی- تحلیلی با روش تمام شماری در میان دانشجویان ترم سوم تا هشتم پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان (243 نفر) که شامل دانشکده های پرستاری و مامایی رشت و شرق گیلان می شد ، انجام گردید. ابزار گرد آوری داده ها، پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، سطوح انگیزه یادگیری بالینی و نیازهای اساسی روانی بودند.تجزيه و تحليل داده ها با نرم افزار آماری SPSS 16 و آزمون هاي آماری تی مستقل، همبستگي اسپيرمن و پیرسون ، من ويتني يو و رگرسيون به روش backward و در نظر گرفتن سطح معني داري 05/0 p < صورت گرفت. 
نتایج: نتایج نشان داد که میزان تامین نیازهای اساسی روانی و انگیزه دانشجویان در حد متوسط می باشد. آزمون های آماری، ارتباط معنا داری را بین سطوح انگیزه و تامین نیازهای اساسی روانی با متغیرهای دموگرافیک نشان داد(05/0p<). از بین نیازهای اساسی روانی، بین نیاز به استقلال و شاخص خود تعیین کنندگی ارتباط آماری معناداری یافت نشد اما ضرایب رگرسیونی نشان داد که نیاز شایستگی و تعلق می توانند پیشگوئی کننده مناسبی برای شاخص خود تعیین کنندگی باشند.(05/0p<) 

نتیجه گیری:
تامین نیازهای اساسی روانی به خصوص درک ازکفایت و شایستگی و احساس تعلق  و وابستگی در دانشجویان پرستاری به ویژه در حیطه بالین توسط مربیان می تواند باعث افزایش شاخص خود تعیین کنندگی و در نتیجه درونی شدن انگیزه آنها و نتایج مثبت شود.

4-1 پیش فرض ………………………………………………………………….10

5-1 تعاریف نظری واژه ها …………………………………………………………11

6-1 تعاریف عملی واژه ها …………………………………………………………11

7-1 محدودیت های پژوهش …………….…………………………………………12

 

فصل دوم: زمینه و پیشینه تحقیق

1-2 چهارچوب پژوهش ……………………………………………………………14

2-2 مروری بر مطالعات انجام شده ……………………………………………………30

 

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3 نوع پژوهش …………………………………………………………………47

2-3 جامعه پژوهش ……………………………………………………………….48

3-3 روش نمونه گیری .…………………………………………………..…………48

4-3 مشخصات واحدهای مورد پژوهش ………………………………………….……48

5-3 محیط پژوهش ………………………………..………………………………48

6-3 ابزار و روش گردآوری اطلاعات …………………………………………………49

7-3 تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار ………………………….………………………50

8-3 روش تجزیه وتحلیل داده ها …………………….…….…………………………51

9-3 ملاحضات اخلاقی.…………………………………………….……………..52

 

 

فصل چهارم: نتایج تحقیق

1-4 نتایج پژوهش…………………………….                …………………………………………………………53

2-4 جداول و نمودارها.………………………………….…………………………. 54

 

فصل پنجم: بحث و بررسی یافته ها

1-5 بحث و تفسیر نتایج پژوهش.…………………………………………………….. 91

2-5 نتیجه گیری نهایی. ……………………………………………………………..105

3-5 کاربرد یافته ها و پیشنهادات برای پژوهش های قبلی ………………………………….108

منابع و ماخذ

– فهرست منابع  …………………………………………………………………..110

  – پیوست ها   ………………………………………………………………………

        – چکیده انگلیسی…………………………………………………………………

دانلود فایل

پایان نامه بررسي اثر جاشير بر خصوصيات فيزيكوشيميايي و ارزیابی حسی و ميكروبي ماست پروبيوتيك

پایان نامه بررسي اثر جاشير بر خصوصيات فيزيكوشيميايي و ارزیابی حسی و ميكروبي ماست پروبيوتيك

پایان-نامه-بررسي-اثر-جاشير-بر-خصوصيات-فيزيكوشيميايي-و-ارزیابی-حسی-و-ميكروبي-ماست-پروبيوتيك

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

زمینه: گیاه جاشیر در مناطق سردسیر و کوهستانی استان فارس( سپیدان و ..) می روید و در بهار چیده می شود و از آن در تهیه ماست جاشیر (غذای سنتی) استفاده می کنند. کربوهیدرا ت هاي غیر قابل هضم (فیبر) موجود در برگ های این گیاه ممکن است بتواند به عنوان پری بیوتیک در ماست پروبیوتیک ایفای نقش نماید. 

هدف: بررسي اثر جاشير بر خصوصيات فيزيكوشيميايي و ارزیابی حسی و ميكروبي ماست پروبيوتيك.

 روش: ابتدا 15 کیلوگرم شیر5/1 درصد چربی، پاستوریزه و هموژنیزه را در دمای 95 درجه سانتی گراد به مدت 15 دقیقه حرارت داده سپس تا 40 درجه سانتی گراد خنک نمودیم و از هر مایه کشت آغازگر (باکتری های سنتی ماست (YC-X11) و باکتری لاکتوباسیلوس کازئی ((L.Casei 431 DVS) به اندازه 1 درصد وزنی/وزنی به شیر به عنوان استارتر افزوده شد. سپس گرمخانه گذاری نمونه ها تا رسیدن به 8/4=pH در دمای 37 درجه سانتیگراد انجام شد. ماست های تولید شده تا رسیدن به قوام و بافت مناسب درون یخچال نگهداری شدند. سپس مقادیر 10، 20 و 30 گرم از جاشیر آماده شده به ترتیب به 90، 80 و 70 گرم ماست پروبیوتیک افزوده شد. خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ویژگی های حسی و میزان زنده مانی باکتری های پروبیوتیک نمونه ها ( سه نمونه حاوی جاشیر و یک نمونه شاهد بدون جاشیر) طی مدت 21 روز نگهداری در دمای یخچال در  روزهای 1، 7، 14و 21 پس از تولید و در سه تکرار بررسی شد. 

 یافته ها : اسیدیته نمونه های ماست نسبت به ماست کنترل طی دوران نگهداری اختلاف قابل توجهی نداشت. میزان آب اندازی نمونه های ماست نسبت به ماست کنترل در روزهای 1، 7، 14 و 21 تفاوت قابل ملاحظه ای  داشت (p=0.000). نمره ویژگی های حسی شامل طعم، بو، آب انداختن و رنگ نمونه های ماست پروبیوتیک نسبت به ماست معمولی طی دوره نگهداری بجز نمره احساس دهانی تفاوت قابل ملاحضه ای نداشتند. تعداد باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی (log CFU/ml) در نمونه های ماست حاوی جاشیر نسبت به ماست کنترل در روز اول (p=0.009)، هفتم (p=0.040) چهاردهم (p=0.000) و بیست و یکم (p=0.000) تفاوت قابل ملاحظه داشت. 

نتیجه گیری :  بطور کلی می توان نتیجه گرفت که استفاده از جاشیر در ماست پروبیوتیک 20 درصد بوده است. جاشیر باعث نگهداشتن اسیدیته در محدوده مناسب برای بقاء پروبیوتیک شد و میزان آب اندازی را کاهش داد و به دلیل داشتن مواد مغذی و فیبر، باعث افزایش مدت زمان زنده مانی باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی در محدوده تعیین شده (CFU/ml  log106) طی مدت نگهداری شده و این محصول را می توان بعنوان ماست پروبیوتیک معرفی نمود .

 فهرست مطالب

فصل اول                                             

    مقدمه و بیان مسئله                                    1

فصل دوم                                             

مروري بر مطالعات انجام شده                               9

فصل سوم                                             

  مواد و روش ها                                    16

فصل چهارم                                         

  یافته ها                                        25

 فصل پنجم                                        

  بحث                                                                                                                    34

 نتیجه گیري                                        39

ارائه پیشنهادات                                    39    

منابع                                            40

پیوست ها                                                 42-40    

چکیده انگلیسی                                    44

صفحه ي عنوان انگلیسی (طبق فرم پیوست)                        47

 

فهرست جداول

جدول شماره 1 : تعریف متغیر ها                                24

جدول شماره 2 : تغییرات اسیدیته بین ماست های مختلف                    26

جدول شماره3 : تغییرات میزان آب اندازی بین ماست های مختلف                 28

جدول شماره 4 :  میزان زنده مانی باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی                30

جداول شماره  5 و 6 : ارزیابی حسی انواع ماست                        31-32          جدول شماره 6: مقایسه میانگین نمره حسی کل                                          32

 

فهرست نمودارها

نمودار شماره 1: میزان اسیدیته انواع ماست                        27

نمودار شماره 2: میزان آب اندازی انواع ماست                        28

نمودار شماره 3: تعداد باکتری های پروبیوتیک انواع ماست                30

دانلود فایل

پایان نامه بررسي اثر فرآورده‌ها ي کفير موجود در بازار ايران بر روي عوامل بيماريزاي روده اي

پایان نامه بررسي اثر فرآورده‌ها ي کفير موجود در بازار ايران بر روي عوامل بيماريزاي روده اي

پایان-نامه-بررسي-اثر-فرآورده‌ها-ي-کفير-موجود-در-بازار-ايران-بر-روي-عوامل-بيماريزاي-روده-اي

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

مقدمه: پروبيوتيک‌ها  مواد غذايي حاوي ميکروارگانيسم‌ها ي زنده و مفيد براي بدن هستند.به عبارت ديگر يک پروبيوتيک ميکروارگانيسم زنده خوراکي است که تأثيرمثبتي بر سلول‌ها ي بدن ميزبان دارد وباعث بهبود و افزايش تعادل  ميکروبي بدن مصرف کننده مي‌شود.پروبيوتيک‌ها  اغلب در توليد فرآورده‌ها ي تخميري لبني به کار مي‌روند.

کفير يک پروبيوتيک طبيعي است.توجه به ترکيب ميکروبي و شيميايي کفير گوياي اين مطلب است که کفير يک پروبيوتيک پيچيده حاوي تعداد زيادي باکتري و مخمر است که ويژگي‌ها ي منحصر به فردي به اين محصول در ميان ساير پروبيوتيک مي‌دهد.کفير حاوي ويتامين‌ها، مواد معدني،‌اسيد آمينه‌ها ي ضروري  وپروتئين‌ها يي است که براحتي قابل هضم هستند.مزاياي مصرف کفير در رژيم غذايي بسيار زياد است از آن جمله مي‌توان  به بازدارندگي عليه برخي بيماري‌ها  وناهنجاري‌ها  اشاره کرد.

در کشور ما نيز طي سال‌ها ي اخير رويکرد مثبتي به مصرف نوشيدني کفير ايجاد شده است.هدف از انجام اين تحقيق بررسي و سنجش ميزان حساسيت برخي باکتري‌ها ي بيماريزاي روده اي مانند Escherichia coliO157 ,Listeriamonocytogenes ,Vibrio.cholerae ,salmonella.typhi,  Shigella sonei ,Helicobacter.pylori نسبت به فر آورده‌ها ي کفير موجود در بازار ايران است.با استفاده از روش متداول پورپليت نمونه‌ها  مورد بررسي قرار گرفتند ونمودار مدت زمان مرگ براي هر باکتري رسم شد.هردو محصول کفير قادرند سطح باکتري‌هاي زنده را کاهش دهند.ميتوان نتيجه گرفت که مصرف نوشيدني کفير مي‌تواند در جلوگيري از برخي ناهنجاري‌ها  موثر باشد.

فهرست:

فصل اول: مقدمه و هدف 

1-1 کليات    1

1-1-1- پروبيوتيک    1

1-1-1-1- تاريخچه     1

1-1-1- 2- تعريف     2

1-1-1-3-نقش پروبيوتيک‌ها     3

1-1-1-4-تاثيرات نا مطلوب مصرف پروبيوتيکها     5

1-1-1-5- اشکال مصرف پروبيوتيک‌ها      5

1-1-1-5-1- لبنيات و غذاهايي با پايه لبني     5

1-1-1-5-2- آب ميوه‌ها      6

1-1-1-5-3- سبزيجات و ترشيجات     6

1-1-1-5-4- شکلات و ساير تنقلات     6

1-1-1-5-5- مکمل‌ها ي غذايي دارويي     6

1-1-1-6- ميزان مصرف     6

1-1-1-7- ميکروارگانيسم‌هاي پروبيوتيک     7

1-1-2– کفير (kefir)    8

1-1-2-1- تاريخچه کفير     8

1-1-2-2- کفير به عنوان پروبيوتيک     8

1-1-2-3- ماهيت کفير     8

1-1-2-4- ترکيب شيميايي کفير     8

1-1-2-5 – اجزاي تشکيل دهنده کفير     9

1-1-2-5-1- پلي ساکاريدهاي بيروني:( Exopolysaccharides)     9

1-1-2-5-2- آنزيم‌ها      11

1-1-2-6- ميکروبيولوژي کفير     11

1-1-2-7- خواص کفير     13

1-1-2-8-مضرات کفير     14

عنوان                                                                                                                                صفحه                                               

 

1-1-2-9- توليدکفير     14

1-1-2-9-1- روش سنتي     14

1-1-2-9-2-توليد کفير به روش صنعتي     15

1-2- جنبه‌هاي ميکروب شناسي    16

1-2-1- اشريشياکلي(Escherichchia coli)     16

1-2-1-1- ريخت شناسي و کشت     17

1-2-1-2- بيماريزايي در انسان     17

1-2-1-3- مقاومت     17

1-2-2- شيگلاسونئي     18

1-2-2-1- ريخت شناسي و کشت     18

1-2-2-2- بيماريزايي     18

1-2-2-3- مقاومت     18

1-2-3- ليستريا مونوسيتوجنز    18

1-2-3-1- ريخت شناسي وکشت     19

1-2-3-2- بيماري زايي    19

1-2-3-3-مقاومت     19

1-2-4- ويبريو کلرا     19

1-2-4-1- ريخت شناسي وکشت     19

1-2-4-2- بيماري زايي     20

1-2-5- هليکوباکتر پيلوري     20

1-2-5-1-ريخت شناسي وکشت     20

1-2-5-2-بيماري زايي     21

1-2-6- سالمونلا تيفي     21

1-2-6-1- ريخت شناسي و کشت     21

1-2-6-2- بيماري زايي    21

1-3- روش‌هاي بررسي اثرات ضد ميکروبي     21

1-3-1- روشهاي رقتي    22

عنوان                                                                                                                                صفحه                                               

 

1-3-1-1 روش لوله (Test tube serial dilution Method)     22

1-3-1-2- روش پليت (Agar dilution or Plate Method)     22

1-3-2- روش‌هاي انتشار     22

1-3-2-1- انتشار عمودي     23

1-3-2-2- انتشار افقي     23

1-3-2-3- فاکتور‌هاي موثر در ا ندازه گيري به روش انتشار     24

1-3-2-3-1- آگار     24

1-3-2-3-2- شرايط کشت در گرمخانه     24

1-3-2-3-3- طرز قرار گرفتن ارگانيسم روي آگار     25

1-3-2-3-4- مواد مورد آزمايش(ماده آنتي باکتريال)     25

1-4- عوامل موثر بر کشت ميکروارگانيسم‌ها      25

1-4-1- سن و شرايط کشت     25

1-4-2- مقدار ميکروب     25

1-4-3- درجه حرارت وارتباط آن     26

1-4-4- محيط کشت     26

1-4-5- ارتباط با اکسيژن     26

1-5 –  محيط‌هاي کشت ونحوه تهيه آنها     26

1-6- هدف     27

 

فصل دوم : مواد و روش‌ها 

2-1 – مواد و دستگاه‌ها ي مورد استفاده     28

2-1-1- مواد مورد استفاده    28

2-1-2- دستگاه‌هاي مورد استفاده     29

2-2- تهيه نمونه‌هاي کفير     29

2-3- تهيه ميکروارگانيسم‌ها      30

2-4- روش‌ها      30

2-4-1- بررسي تعداد کل ميکروارگانيسم‌هاي موجود در دو نمونه کفير به روش پور پليت    30

عنوان                                                                                                                                صفحه                                               

 

2-4-2- انجام آزمايش‌هاي شناسايي براي باکتري‌هاي جدا شده از کفيرها    31

2-4-3- شمارش ميکروارگانيسم‌هاي کفير از زمان توليد تا مصرف     31

2-4-4-تعيين ميزان اسيديته کفيرها از زمان توليد تا مصرف     31

2-4-5- بررسي مقاومت ميکروارگانيسم‌هاي کفير در مقابل pH  و املاح صفراوي     32

2-4-6- بررسي توانايي بازدارندگي ميکروارگانيسم‌هاي مختلف توسط نمونه‌هاي کفير    32

2-4-6-1- باکتري ويبريوکلرا     32

2-4-6-2- ليستريامونوسايتوژنز    32

2-4-6-3- ايشريشياکلي O157:H7      33

2-4-6-4- سالمونلا تيفي     33

2-4-6-5- شيگلا سونئي     33

2-4-6-6- هليکو باکتر پيلوري     33

 

فصل سوم:  نتايج         

3-1- تعداد کل ميکرو ارگانيسم‌هاي موجود در نمونه‌ها ي کفير    34

3-2- شناسايي باکتري‌هاي موجود در نمونه‌ها ي کفير    34

3-2-1- رنگ آميزي گرم     35

3-2-2- آزمايش کاتالاز    35

3-2-3- آزمايشSIM     35

3-2-4- آزمايش TSI    35

3-2-5- آزمايش رشد در محيط قندي     35

3-3- پايداري ميکروارگانيسم‌هاي جدا شده از کفيراز زمان توليد تا مصرف     36

3-4- مقاومت ميکروارگانيسم‌ها  دربرابرنمک‌هاي  صفراوي و pH     36

3-4-1- pH     36

3-4-2- املاح صفراوي    37

3-4-3- ميزان اسيديته کفيرها     37

3-5- توانايي بازدارندگي يا کشندگي ميکروارگانيسم‌هاي مختلف توسط نمونه‌ها ي کفير     38

3-5-1- باکتري ويبريوکلرا     38

عنوان                                                                                                                                صفحه                                               

 

3-5-2- باکتري اشريشياکليO157:H7      39

3-5-3- باکتري سالمونلا تيفي     39

3-5-4- شيگلا سونئي     40

3-5-5- ليستريا مونوسايتوجنز     41

3-5-6- هليکو باکتر پيلوري     42

3-6- نتايج آماري     43

3-6-1- نتايج مربوط به اثر کفير1 بر  باکتري‌ها      43

3-6-2- نتايج مربوط به اثر کفير2کاله بر باکتري‌ها     44

3-7- مقايسه اثر بازدارندگي کفيرها برروي باکتري‌ها ي مختلف     45

 

فصل چهارم : بحث و پيشنهاد

4-1- بحث     46

4-1-1- مقدمه     46

4-1-2- جداسازي باکتر ي‌ها ي موجود در کفير     47

4-1-3- بحث در مورد اثرات ضد باکتريايي کفير    48

4-2- پيشنهادات      51

منابع و مآخذ     52

فهرست  شكل‌ها

عنوان                                                                                                                                صفحه                                               

شکل 1- 1 : دانه‌هاي کفير      9

شکل 1-2 : ساختار شيميايي کفيران       10

 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                                                صفحه                                               

جدول 1-1 : ميکروارگانيسم‌هاي پروبيوتيک رايج      7 

جدول 1-2 : ترکيب شيميايي وارزش غذايي کفير       10

جدول1-3 : باکتري‌هاي موجود در کفير      12

جدول1-4 : مخمر‌هاي موجود در کفير      12

جدول 2-1 : مواد مورد استفاده       28

جدول 2-2 : دستگاه‌هاي مورد استفاده     29

جدول 3-1 : تعداد ميکروارگانيسم‌هاي موجود در نمونه‌هاي کفير      34

جدول3-2-1 : نتايج تست قندي لاکتوباسيلوس جدا شده از نمونه دوغ پگاه      35

جدول3-2-2 : نتايج تست قندي لاکتوباسيلوس جدا شده از نمونه دوغ کاله       35

جدول 3-4  : نتايج اسپکتوفتومتري مربوط به رشد ميکروارگانيسم‌ها  در غلظت‌هاي مختلف نمک     37

جدول 3-6 : ميانگين وانحراف از ميانگين کفير 1       43

جدول 3- 7 : ضريب پيرسون(pearson)  کفير 1      44

جدول3-8 : ميانگين وانحراف از ميانگين کفير 2       44

جدول3-9 : ضريب پيرسون(pearson) کفير 2      44

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                               صفحه                                               

نمودار3- 1: تعداد ميکروارگانيسم‌هاي کفير از زمان توليد تا مصرف     36

نمودار3-2 : نمودار مدت زمان مرگ باکتري ويبريوکلرا    38

نمودار3- 3: نمودار مدت زمان مرگ باکتري اشريشياکلي     39

نمودار3-4 : نمودار مدت زمان مرگ باکتري سالمونلا       40

نمودار3- 5 : نمودار مدت زمان مرگ باکتري شيگلا       41

نمودار3-6 : نمودار مدت زمان مرگ باکتري ليستريا     42

نمودار3-7 : نمودار مدت زمان مرگ باکتري هليکوباکترپيلوري      43

دانلود فایل

پایان نامه بررسی اثر عصاره بافت شش و دم بر تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی به سلولهای عصبی

پایان نامه بررسی اثر عصاره بافت شش و دم بر تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی به سلولهای عصبی

پایان-نامه-بررسی-اثر-عصاره-بافت-شش-و-دم-بر-تمایز-سلولهای-بنیادی-مزانشیمی-به-سلولهای-عصبی

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

چکیده:

مقدمه و هدف: از مهمترین سلولهای بنیادی
بزرگسال که توجه اکثر محققین را به خود جلب کرده است می توان به سلولهای بنیادی مزانشیمی
اشاره کرد. سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان توانایی تبدیل به انواع مختلف
سلولها از جمله سلولهای چربی، استخوان و غضروف را دارند به علاوه این سلولها را می
توان به سلولهای نورونی تمایز داد. اغلب موادی که تا کنون جهت القاء سلولهای بنیادی
به سلولهای عصبی استفاده شده است همچون: اسید رتینوئیک، دی متیل سولفوکساید، دپرنیل
و …. ترکیبات سمی و پر هزینه هستند. در این پژوهش از عصاره بافت شش و دم جنین به
عنوان القا کننده غیر سمی استفاده شده است.

مواد وروشها: سلولهای بنیادی مزانشیمی
از استخوان فمور موشهای بالغ نژاد
BALB/C تهیه و کشت داده شدند. پس از
3 پاساژ به وسیله عصاره بافت شش و دم جنین با غلظتهای 50% و70% و80% در یک گروه به
مدت 3 روز و در گروه دیگر به مدت 7 روز القاء شدند. سپس به دو روش بررسی مورفولوژیکی
و فلوسایتومتری بررسی گردیدند. دربررسی مورفولوژیکی از کرزیل ویوله و  در روش فلوسایتومتری از آنتی بادی نستین و توبولین
جهت ارزیابی فنوتیپ عصبی استفاده شد.

یافته ها: نتایج فلوسایتومتری نشان
داد که سلولها بعد از القاء به مدت 3 روز میزان بیان مارکر نستین نسبت به گروه کنترل
کاهش معنی داری(0.05
> P) پیدا کرده است، اما در القا به مدت 7 روز  میزان بیان این دو مارکرو همچنین میزان بیان
مارکر توبولین در القا به مدت 3 روز افزایش معنی داری(0.05
> P) پیدا کرده است. تغییرات مورفولوژیکی نیز در
راستای نتایج فلوسایتومتری بود.

نتیجه گیری: تیمار سلولهای بنیادی مزانشیمی
با عصاره بافت شش و دم میزان وجود نورونها را افزایش می دهد. این مطالعه نشان داد که
سلولهای مزانشیمی توانایی تمایز به نورونها را در
in vitro دارند و این
مسئله به نوع روش القاء بستگی دارد.

واژهای کلیدی: سلولهای بنیادی مزانشیمی،
سلولهای نورونی، القاء، تمایز، عصاره شش و دم جنین

 

مقدمه:

مفهوم سلولهای بنیادی
از قوانین حاکم  بر تکوین جنین بدست آمده
است. زیست شناسی تکوینی شامل مطالعه فرآیند های مفهوم سلول بنیادی، قوانین تخم
لقاح یافته را به ساختار و عملکرد پیچیده اندام های یک کودک سالم تبدیل می کند. در
حقیقت یک سلول بنیادی را می توان یک سلول مادر نامید یعنی سلولی که می تواند مولد
سلولهای دیگر باشد.

یک سلول بنیادی از
دیدگاه دانشمندان به عنوان یک سلول تمایز نیافته تکثیر و خودنوزایی و تولید
دودمانهای سلولی متفاوت در نظر گرفته می شود. به این ترتیب تخم لقاح یافته به
عنوان سلول بنیادی همه توان در نظر گرفته می شود زیرا توانایی تولید همه نوع سلول
و ایجاد یک موجود کامل را دارا است. طی فرآیند ریختزایی سلول ها تکثیر یافته،
مهاجرت کرده و تمایز می یابند. بخشی از سلولها پردههای اطراف جنین را می سازند و
برخی دیگر تشکیل دهنده توده سلول داخل جنین می باشند. این دسته سلولها قدرت تشکیل
تمام بافتها و سلولها را دارند. توده داخلی جنین واجد سلولهایی است که از قدرت خود
نوزایی نامحدود برخوردارند و می توانند به هر 3 لایه جنین تبدیل شوند، این سلولها
به عنوان سلولهای پرتوان در نظر گرفته می شوند تا در آینده بر اساس نیاز فعال شده
به سایر دودمانها تمایز یابند. به این سلولها، سلولهای چند توان گویند که توانایی
تمایز به تعداد بسیاری از بافتها را دارا می باشند. بارزترین مثال این سلولها، سلولهای
بنیادی مزانشیمی است. سلولها چند توان در نهایت به سلولهای بنیادی تک توان یا پیش
نیاز تمایز می یابند که تنها قادر به تولید یک رده سلول می باشند و قدرت خود
نوزایی محدودی دارند این سلولها را می توان در بافتهای بالغین جستجو کرد. یکی از
ویژگیهای مهم سلولهای بنیادی خاصیت تمایزی این سلولها می باشد. این سلولها قدرت
تمایز به سلولهای استخوان، غضروف، ماهیچه، چربی و از جمله نیز می توانند به
سلولهای عصبی تمایز یابند. استفاده از سلولهای بنیادی تمایز یافته به سلولهای عصبی
در ترمیم آسیبهای دستگاه عصبی و درمان آلزایمر و پارکینسون یکی از مهمترین برنامه
های علم پزشکی امروز است. از آنجا که دسترسی به منبعی از سلولهای بنیادی مناسب یک
اصل مهم در سلول درمانی است و مغز استخوان منبعی در دسترس و مناسب از
سلولهای بنیادی بالغ است تحقیقات بسیاری در
زمینه استفاده از سلولهای بنیادی مغز استخوان انجام شده است.

 

دانلود فایل