پاورپوینت بررسی اصول و روش تحقيق پيشرفته Power Point

پاورپوینت بررسی اصول و روش تحقيق پيشرفته Power Point

پاورپوینت-بررسی-اصول-و-روش-تحقيق-پيشرفته-power-point

این فایل در قالب فرمت Power Point قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

تحقيق خيلي وقت گير است.

 

n تحقيق يك پديدة ذهني است

 

n تحقيق خسته كننده و كسالت آور است اما ممكن است جالب و سرگرم كننده هم باشد.

 

nتحقيق ممكن است در طول زندگي محقق تداوم داشته باشد.

 

nفرايند تحقيق ممكن است بسيار جالبتر از نتايج آن باشد.

nتحقيق نوعي فضولي كردن است.

nتحقيق را مي توان به راههای گوناگوني انجام داد.

nتحقيق ممكن است وارد روياهای شما شود.

nتحقيق ممكن است شمارا به راههای دور از انتظار هدايت كند.

nدرتحقيق از همان مهارت روزمرة محقق استفاده می شود.

nتحقيق اكتشافي(exploratory ) آزمايشي(experimental or testing out )

   حل مشكل(problem solving ).

nتحقيق پنهاني يا ناآشكار(covert )، رقابتي(adversarial ) ومبتني بر همكاري (collaborative ).

nتحقيق بنيادي(basic )، كاربردي، ابزاري، مشاركتي و عملياتي

nهمبستگی: تحليل رابطه ميان متغيرها بر اساس هدف تحقيق:

n مطالعه همبستگی دو متغيری

nتحليل رگرسيون با هدف پيش بينی تغييرات يک يا چند متغير وابسته با توجه به تغييرات متغيرهای مستقل

nتحليل ماتريس همبستگی با هدف بررسی مجموعه ای از همبستگيهای دو متغيری در جدولی بنام ماتريس.

n

تحقيق پيمايشي به سه دسته تقسيم مي شود:

  مقطعي: به منظور گردآوري داده ها در بارة يك يا چند صفت در يك مقطع زماني ( مثلاًً در يك روز، يك هقته، ماه يا سال)

  طولي: به منظور گردآوري داده ها در طول زمانهاي مختلف.

  روش دلفي: به منظور گردآوري داده ها در بارة اتفاق نظر يك جمع صاحب نظر در مورد يك موضوع خاص از طريق رتبه بندي درجة اهميت آن

دانلود فایل