دانلود پروژه تحقیق بررسی گنبد در معماري ايران

دانلود پروژه تحقیق بررسی گنبد در معماري ايران

دانلود-پروژه-تحقیق-بررسی-گنبد-در-معماري-ايران

دانلود مقاله گنبد در معماري ايران 30 ص با فرمت WORD 

پوشش گنبد در ایران پییشنه ای دیرینه دارد . کمبود چوبهای استوار و کشیده که در حقیقت عنصر اصـلی پوشش تخت است ، سبب شده است که پوشش سغ sagh و گنبد روایی پیدا کند و بخصوص در دهانه های وسیع ترجای پوشش تحت را بگیرد . قدیمیترین شکل های منحنی در پوشش زیرین چغازنبیل متعلق به هزاره دوم دیده شده است .
پوشش گنبد در ایران پییشنه ای دیرینه دارد . کمبود چوبهای استوار و کشیده که در حقیقت عنصر اصـلی پوشش تخت است ، سبب شده است که پوشش سغ sagh و گنبد روایی پیدا کند و بخصوص در دهانه های وسیع ترجای پوشش تحت را بگیرد . قدیمیترین شکل های منحنی در پوشش زیرین چغازنبیل متعلق به هزاره دوم دیده شده است .

دانلود فایل

دانلود پروژه تحقیق بررسی برج رادکان

دانلود پروژه تحقیق بررسی درب وپنجره هاي سنتي

دانلود پروژه تحقیق بررسی درب وپنجره هاي سنتي

دانلود-پروژه-تحقیق-بررسی-درب-وپنجره-هاي-سنتي

دانلود مقاله درب وپنجره هاي سنتي 29 ص با فرمت WORD 

فهرست   
  برخي از عناصر :                 
 1 –  در 
1- 1  كوبه و حلقه 
1- 2  آستانه 
1- 3 سكو
1- 4 سر در 
1- 5 در و پنجره در معماري ايران 
1- 6 اجزاء در 
1- 7 روزن 
1- 8 جامخانه
1- 9 شباك
1- 10 فخر و مدين
1-11 دار آفرين
1-12 ارسي
1- 13 اندازه در و پنجره 
2 – پنجره 
2- 1 در  –  پنجره 
2-2  پنجره ارسي
2- 3 عناصر پيرامون پنجره 
2- 4 بالكن و نحوه استفاده از آن                                                                     

 

 

 

 

دانلود فایل

دانلود پروژه تحقیق بررسی بقعۀ دانیال نبی شوش

دانلود پروژه تحقیق بررسی بقعۀ دانیال نبی شوش

دانلود-پروژه-تحقیق-بررسی-بقعۀ-دانیال-نبی-شوش

دانلود مقاله بقعۀ دانیال نبی شوش 10 ص با فرمت WORD 

 

 

مقدمه

«در کتاب حدود العالم من المشرق الی المغرب که به سال 372 هـ ق تالیف شده است در بیان شهرهای ناحیت خوزستان از شوش چنین وصف شده است: شوش- شهریست تَوُنگر و جای بازرگانان و بارکده خوزستان است و از وی جامه و عمامه خز خزید و ترنج دست انبوی خیزد و تابوت دانیال نبی (ع) آنجا یافتند.»

«شهر شوش شانزدهمین شهری است که از آن در حدود العالم و اندر ناحیت خوزستان و شهرهای وی سخن رفته است، و پیش از آن، به شماره پانزده اندر همین ناحیت از شهر وندوشاوور سخن رفته است که: شهریست آ؟بادان و با نعمت بسیار و گور یعقوب لیث آنجاست.»

دانلود فایل