تحقیق انواع فشارسنج و کاربرد آنها،70 صفحه،docx


تحقیق انواع فشارسنج و کاربرد آنها،70 صفحه،docx
دسته: فیزیک
بازدید: 1 بار

فرمت فایل: docx
حجم فایل: 1179 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 70

این تحقیق در مورد انواع فشارسنج و کاربرد آنها در 70 صفحه و در قالب ورد و شامل انواع فشارسنج و کاربرد آنها،فشار سنج،وسایل اندازه گیری فشار،فشار سنجهای هیدرواستاتیکی،فشار سنجهای پیستونی،فشار سنجهای ستون مایع،فشارسنجهای بوردون،فشارسنجهای دیافراگمی،فشار سنج الكترونیكی،فشار سنج پیزو الكتریك،فشار سنج نوری،انواع سیستمهای اندازه گیری،فشار سنج دیافراگم پیز

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

این تحقیق در مورد انواع فشارسنج و کاربرد آنها در 70 صفحه و در قالب ورد و شامل انواع فشارسنج و کاربرد آنها،فشار سنج،وسایل اندازه گیری فشار،فشار سنجهای هیدرواستاتیکی،فشار سنجهای پیستونی،فشار سنجهای ستون مایع،فشارسنجهای بوردون،فشارسنجهای دیافراگمی،فشار سنج الكترونیكی،فشار سنج پیزو الكتریك،فشار سنج نوری،انواع سیستمهای اندازه گیری،فشار سنج دیافراگم پیزوالکتریک،دیافراگم پیزوالکتریک،فشار سنج،فشارسنج پیزوالکتریک،انواع فشار سنج پیزوالکتریک،وسایل اندازه گیری فشار،سنسور فشار سنج پیزوالکتریک،پیزو و غیره می باشد.

فهرست

1-1- مقدمه. 1

1-2- اهداف… 6

2-1- تعریف… 7

1-1- مقدمه. 1

1-2- اهداف… 6

2-35-5- نوع خروجی تولید شده. 36

2-35-6- زمان پاسخ.. 36

2-35-7- ولتاژ آفست… 36

2-36- تعریف پیزوالکتریک…. 37

2-37- مواد پیزوالکتریک…. 38

2-38- اثر پیزوالکتریک…. 40

2-39- رفتار پیزوالکتریک…. 41

2-40- اثر مستقیم و معکوس پیزو الکتریک…. 42

2-41- کاربرد اثر مستقیم پیزو الکتریک…. 42

2-42- کاربرد امواج فراصوتی در مواد پیزو الکتریک…. 43

2-43- ارتباط اثر پیزو الکتریک با ساختار مولکولی مواد. 43

2-44- وابستگی مواد پیزوالکتریک به دما 43

2-45- وجود اثر پیزو الکتریک در تک بلور. 44

2-46- اثر پیزوالکتریک…. 44

2-47- استفاده‌های پیزوالکتریک…. 46

2-48- کاربرد پیزوالکتریک‌ها 46

2-49- مبدل های پیزوالکتریک…. 47

2-50- محرک های پیزوالکتریک…. 47

2-51- انواع سنسورهای پیزوالکتریک…. 49

2-51-1- حسگر ژیروسکوپ پیزوالکتریک…. 49

2-51-2- حسگر شتاب سنج پیزوالکتریک…. 49

2-51-3- حسگرهای صوتی پیزوالکتریک…. 49

2-52- ارتباط اثر پیزوالکتریک با ساختار مولکولی مواد. 50

2-53- کاربردهای اثر پیزوالکتریک…. 51

2-54- اثر فشاربرقی.. 52

2-55- سازندگان سنسور فشار. 52

2-56- مروری بر مطالعات گذشته. 52

3- طراحی و محاسبات.. 63

3-1- کلیات.. 63

3-2- فشار مکانیکی اعمالی.. 63

3-3- اندازه گیری نیرو، گشتاور و کرنش…. 64

3-3-1- خاصیت مکانیکی پیزوالکتریک…. 64

3-3-1-1- استفاده از خاصیت فنری اجسام ( در محدوده کشسان) 64

3-3-1-2- استفاده از توازن نیروها ( اهرمبندی، چرخدنده) 64

3-3-1-3- تبدیل نیرو به فشار ( فشار سنجها) 64

3-3-2- خاصیت الکتریکی پیزوالکتریک…. 64

3-3-2-1- استفاده از خاصیت پیزو الکتریک (نیرو سنج کریستال پیزوالکتریک) 64

3-3-2-2- کرنش سنج مقاومت حساس (استرینگیج) 64

3-3-2-3- تبدیل نیرو به جابجایی (مثل LVDT) 64

3-4- استفاده از خاصیت کشسانی اجسام. 64

3-5- فنر ساده F=kx. 65

3-6- تیر یک سر درگیر. 65

3-7- حلقه کشسان.. 66

3-8- روشهای اندازه گیری خیز ناشی از اعمال نیرو. 67

3-8-1- استفاده از روشهای مکانیکی مثل گیج.. 67

3-8-2- روشهای الکترومکانیکی.. 67

3-8-2-1- روش مبدل پیزوالکتریک.. 67

3-8-2-2- LVDT. 67

3-8-2-3- استرین گیج. 67

3-9- تعیین θ در آرایشها 70

3-9-1- آرایش مستطیلی.. 70

3-9-2- آرایش دلتا 71

3-10- اثر پیزوالکتریک مستقیم و معکوس…. 71

3-11- بررسی مداری سنسور پیزوالکتریک…. 74

3-12- انواع تکنولوژی حس کردن فشار. 76

3-13- ساختار‌های پیزوالکتریک…. 76

3-14- قطبش‌زدایی.. 79

3-14-1- قطبش‌زدایی حرارتی.. 79

3-14-2- قطبش‌زدایی الکتریکی.. 80

3-14-3- قطبش‌زدایی مکانیکی.. 80

3-15- معادلات ریاضی ساختاری.. 80

3-16- تئوری ورقهای دایرهای شکل. 80

3-17- بیان روابط ورق در سیستم محورهای قطبی.. 81

3-18- خمش های متقارن محوری.. 84

3-19- تئوری خطی مواد پیزوالکتریک…. 86

3-20- مواد و روشها 90

3-20-1- کلیات… 90

3-20-2- طراحی.. 90

3-20-3- مواد. 91

3-21- روش ساخت دستگاه. 91

3-22- پیزوالکتریکها و آرایش آنها بر روی صفحه. 94

3-23- مدار پل وتستون و آمپلی فایر. 96

3-24- اسیلوسکوپ.. 96

3-25- ولت متر. 97

3-26- مولتیمتر. 97

3-27- نرم افزار کامسول. 98

3-27-1- قابلیت‌های کلیدی نرم‌افزار.. 98

3-28- روش مونتاژ پیزوالکتریکها 98

3-29- طراحی و ساخت دستگاه نمایشگر دیجیتال فشار. 99

دستگاه نمایشگر دیجیتال فشار. 99

3-30- روش نجام آزمایش و نمونه برداری.. 100

فصل چهارم. 101

4- نتایج.. 103

4-1- ساخت دستگاه. 103

4-2- ثبت ولتاژ و داده برداری توسط ولتمتر. 105

4-3- چگالی آب در دماهای مختلف… 109

4-4- محاسبه فشار درون مایع.. 110

4-5- رابطه بین فشار و ولتاژ. 111

4-6- تحلیل نرم افزاری دیافراگم در فشارهای مختلف… 111

4-7- المان بندی صفحه دیافراگم توسط نرم افزار. 112

4-7-1- تحلیل تنش دیافراگم در عمق 5/0 متری آب… 113

4-8- ماکزیمم بردار جابجایی.. 114

4-9- نمایش فشار اصلی وارده بر کل دیافراگم و نمایش المان محدود آن.. 114

4-10- نمایش و محاسبه مقدار خطای المان بندی.. 115

4-10-1- تحلیل تنش دیافراگم در عمق 1 متری آب… 116

4-11- ماکزیمم بردار جابجایی در ارتفاع یک متری آب.. 116

4-12- نمایش فشار اصلی وارده بر کل دیافراگم و نمایش المان محدود آن.. 117

4-13- نمایش و محاسبه مقدار خطای المان بندی.. 118

4-14- تحلیل تنش دیافراگم در عمق یک متری آب.. 118

4-15- ماکزیمم بردار جابجایی در ارتفاع 3 متری آب.. 119

4-16- نمایش فشار کلی وارده بر دیافراگم و نمایش المان محدود آن.. 120

4-17- نمایش و محاسبه مقدار خطای المان بندی.. 121

4-18- طراحی و ساخت دستگاه نمایشگر دیجیتال فشار. 121

5- نتیجه گیری.. 124

5-1- پیشنهادها 126

3-4- استفاده از خاصیت کشسانی اجسام. 64

3-5- فنر ساده F=kx. 65

3-6- تیر یک سر درگیر. 65

3-7- حلقه کشسان.. 66

3-8- روشهای اندازه گیری خیز ناشی از اعمال نیرو. 67

3-8-1- استفاده از روشهای مکانیکی مثل گیج.. 67

3-8-2- روشهای الکترومکانیکی.. 67

3-8-2-1- روش مبدل پیزوالکتریک.. 67

3-8-2-2- LVDT. 67

3-8-2-3- استرین گیج. 67

3-9- تعیین θ در آرایشها 70

3-9-1- آرایش مستطیلی.. 70

3-9-2- آرایش دلتا 71

3-10- اثر پیزوالکتریک مستقیم و معکوس…. 71

3-11- بررسی مداری سنسور پیزوالکتریک…. 74

3-12- انواع تکنولوژی حس کردن فشار. 76

3-13- ساختار‌های پیزوالکتریک…. 76

3-14- قطبش‌زدایی.. 79

3-14-1- قطبش‌زدایی حرارتی.. 79

3-14-2- قطبش‌زدایی الکتریکی.. 80

3-14-3- قطبش‌زدایی مکانیکی.. 80

3-15- معادلات ریاضی ساختاری.. 80

3-16- تئوری ورقهای دایرهای شکل. 80

3-17- بیان روابط ورق در سیستم محورهای قطبی.. 81

3-18- خمش های متقارن محوری.. 84

3-19- تئوری خطی مواد پیزوالکتریک…. 86

2-1- تعریف… 7

2-2- تعریف فشار. 7

2-3- تاریخچه .. 8

2-4- تاریخچه فشار سنج.. 9

2-5- وسایل اندازه گیری فشار. 10

2-5-1- فشار سنجهای هیدرواستاتیکی.. 10

2-5-2- فشار سنجهای پیستونی.. 10

2-5-3- فشار سنجهای ستون مایع. 10

2-5-4- فشار سنجهای آنرویدی (مكانیكی). 11

2-5-5- فشارسنجهای بوردون.. 12

2-

2-2- تعریف فشار. 7

2-3- تاریخچه اندازه گیری.. 8

2-4- تاریخچه فشار سنج.. 9

2-5- وسایل اندازه گیری فشار. 10

2-5-1- فشار سنجهای هیدرواستاتیکی.. 10

2-5-2- فشار سنجهای پیستونی.. 10

2-5-3- فشار سنجهای ستون مایع. 10

2-5-4- فشار سنجهای آنرویدی (مكانیكی). 11

2-5-5- فشارسنجهای بوردون.. 12

2-5-6- فشارسنجهای دیافراگمی.. 13

2-5-7- فشار سنج الكترونیكی.. 13

2-5-8- فشار سنج خازنی.. 13

2-5-9- فشار سنج مغناطیسی.. 13

2-5-10- فشار سنج پیزو الكتریك.. 14

2-5-11- فشار سنج نوری.. 14

2-5-12- فشارسنج پتانسیومتری.. 14

2-5-13- فشار سنج تشدیدی.. 14

2-5-14- فشار سنج هدایت حرارتی.. 14

2-5-15- فشارسنج یونیزاسیون.. 15

2-6- انواع سیستمهای اندازه گیری.. 16

2-6-1- دستگاه گاوسی.. 16

2-6-2- دستگاه انگلیسی.. 16

2-6-3- دستگاه بین المللی SI 17

2-7- انواع فشار. 17

2-7-1- فشار نسبی.. 17

2-7-2- فشار مطلق.. 17

2-7-3- فشار خلاء. 17

2-8- واحدهای اندازه گیری فشار. 18

2-9- سنسور چیست؟. 19

2-10- انواع حسگرها 19

2-10-1- زوج حسگر مافوق صوت… 20

2-10-2- حسگر فاصله. 20

2-10-3- حسگر رنگ…. 20

2-10-4- حسگر نور.. 20

2-10-5- حسگر صدا 20

2-10-6- حسگر حركت و لرزش… 20

2-10-7- حسگر دما 20

2-10-8- حسگر دود. 20

2-11- مزایای سیگنالهای الكتریكی.. 20

2-11-1- پردازش راحتتر و ارزانتر.. 20

2-11-2- انتقال آسان.. 20

2-11-3- دقت بالا.. 20

2-11-4- سرعت بالا.. 20

2-12- حسگرهای مورد استفاده در رباتیك.. 20

2-12-1- حسگرهای تماسی.. 20

2-12-1-1- آشكار سازی تماس دو جسم. 21

2-12-1-2- اندازه گیری نیروها و گشتاورهایی كه حین حركت ربات بین اجزای مختلف آن ایجاد میشود 21

2-12-2- حسگرهای هم جواری.. 21

2-12-2-1- القایی.. 21

2-12-2-2- اثرهال. 21

2-12-2-3- خازنی.. 21

2-12-2-4- اولتراسونیك.. 21

2-12-2-5- نوری.. 21

2-12-3- حسگرهای دوربرد. 21

2-12-3-1- فاصله سنج (لیزو و اولتراسونیك) 21

2-12-3-2- بینایی (دوربینCCD) 21

2-12-4- حسگر نوری (گیرنده-فرستنده). 21

2-13- انواع سنسورها 22

2-13-1- با تماس مکانیکی.. 22

2-13-2- بدون تماس مکانیکی.. 22

2-14- انواع خروجیهای متداول سنسورها 22

2-14-1- نوعA.. 22

2-14-2- نوعB. 22

2-14-3- نوع c. 22

2-14-4- نوع d. 22

2-14-5- نوع E. 22

2-15- سنسور فشار. 23

2-16- کاربردهای سنسور فشار. 23

2-16-1- اندازه گیری فشار.. 23

2-16-2- اندازه گیری ارتفاع از سطح دریا 23

2-16-3- آزمایش نشتی.. 23

2-16-4- اندازهگیری عمق.. 24

2-16-5- اندازهگیری جریان.. 24

2-17- انواع سنسورهای اندازه گیری فشار. 24

2-17-1- سنسور فشار مطلق.. 24

2-17-2- سنسور فشار گیج.. 24

2-17-3- سنسور فشار خلاء. 25

2-17-4- سنسور فشار تفاضلی.. 25

2-17-5- سنسور فشار مهر شده. 25

2-18- انواع سیستمهای اندازهگیری فشار1388). 26

2-18-1- اندازهگیری فشار توسط مانومترها 26

2-18-2- مانومتر یک شاخه ای.. 26

2-18-3- مانومتر دو شاخه ای.. 26

2-18-4- مانومتر مورب 26

2-18-5- اندازهگیری فشار توسط فشار سنجهای لوله بوردن 26

2-18-6- لوله ی C شکل 26

2-18-7- لوله ی فانوسی.. 26

2-18-8- لوله ی حلقوی.. 26

2-18-9- لوله ی حلزونی.. 26

2-18-10- کپسول.. 26

2-18-11- دیافراگم. 26

2-18-12- اندازه گیرهای الکتریکی فشار.. 26

2-18-13- استرین گیجها 27

2-18-14- اندازه گیرهای ظرفیتی فشار.. 27

2-18-15- اندازه گیرهای پیزوالکتریکی فشار.. 27

2-18-16- اندازه گیری فشار با بیلوز.. 27

2-19- فشار سنجهای هیدرواستاتیکی.. 28

2-20- فشار سنجهای ستون مایع.. 28

2-21- فشارسنجهای آنرویدی(مكانیكی). 28

2-22- فشارسنجهای بوردون.. 28

2-23- انواع بوردن تیوب.. 29

2-23-1- سنسورنوع C. 29

2-23-2- سنسور نوع حلزونی.. 29

2-23-3- سنسور نوع حلقوی.. 29

2-24- اندازهگیری فشار با دیافراگم. 30

2-25- مزایای اندازهگیری فشار با دیافراگم. 30

2-26- کاربردهای ترانسدیوسرها 30

2-27- انواع ترانسدیوسر. 31

2-27-1- ترانسدیوسرهای خازنی.. 31

2-27-2- ترانسدیوسرهای سلفی.. 31

2-27-3- ترانسدیوسرهای مقاومتی.. 31

2-27-4- ترانسدیوسرهای پیزوالكتریك.. 31

2-28- دیافراگم کپسولی.. 31

2-29- دیافراگم خازنی.. 32

2-30- گیج‌های کشش پیزو رزیستور. 32

2-31- استرین گیج.. 32

2-32- انواع حساسههای اندازه گیر. 33

2-32-1- سنسور.. 33

2-32-2- ترانسدیوسرها 33

2-32-3- ترانسمیتر.. 33

2-33- کنترل کننده ابزار دقیق.. 33

2-34- مشخصات دستگاههای اندازهگیری ابزار دقیق.. 34

2-34-1- دامنه اندازهگیری.. 34

2-34-2- دقت… 34

اندازه گیری فشار. 34

2-34-3- تکرارپذیری.. 34

2-34-4- حساسیت… 34

2-34-5- پایداری.. 35

2-34-6- پاسخ دهی.. 35

2-35- محدودیت های اندازه گیری فشار. 35

2-35-1- رنج اندازهگیری.. 35

2-35-2- ابعاد سنسور.. 35

2-35-3- دمای کاری.. 36

2-35-4- نوع اندازه گیری.. 36

6- منابع.. 128

مقدمه

فشار به اصطلاح نیروی لازم برای جلوگیری از پخش شدن مایع است و معمولاً به صورت نیرو بر سطح تعریف می­شود . سنسور فشار معمولاً به صورت مبدل کار می‌کند و سیگنالی تابع اثر فشار تولید می¬کند؛ برای این منظور می­توان سیگنال الکتریکی در نظر گرفت. سنسورهای فشار روزانه برای کنترل و مانیتورینگ هزاران کاربرد استفاده می¬شوند

مواد پیزوالکتریک مواد هوشمندی هستند که متحمل فعل و انفعالات فیزیکی می¬شوند. بنابر تعریفی مواد هوشمند موادی هستند که تغییرات محیطی را دریافت کرده و با استفاده از بازخوردهای سیستم، این تغییرات را حذف یا تصحیح می¬کنند . مواد پیزوالکتریک، آلیاژهای حافظه¬دار، مواد الکتروستریک ، مواد تغییر شکل دهنده در اثر مغناطیس، مایع های با خواص الکترورئولوژی ، نمونه¬هایی از مواد هوشمند متداول هستند .سنسور فشار عموما فشار گاز یا مایع را اندازه می¬گیرد. سنسورهای فشار می¬توانند به طور غیر مستقیم برای اندازه¬گیری سایر متغیرها استفاده شوند. برای مثال: دبی سیال، سرعت، سطح مایع و ارتفاع از این متغیرها هستند. به سنسورهای فشار، مبدل¬های فشار، ترنسمیتر فشار، فرستنده فشار، نشان¬دهنده فشار، پیزومتر و مانومتر نیز گفته می¬شود سنسورهای فشار از نظر تکنولوژی، طراحی، عملکرد، کاربرد و قیمت باهم متفاوت هستند. با یک تخمین محافظه¬کارانه می¬توان گفت که بیش از۵۰ تکنولوژی و حداقل۳۰۰ شرکت در سراسر جهان سازنده سنسورهای فشار هستند همچنین طبقه¬ای از سنسورهای فشار وجود دارند که برای اندازه-گیری حالت پویای تغییرات سریع در فشار طراحی شده¬اند (‌هاپ‍ت‍م‍ن، 1371). مثالی از کاربرد این نوع سنسور را می¬توان در اندازه¬گیری فشار احتراق سیلندر موتور و یا گاز توربین مشاهده کرد. این سنسورها به طور عمده از مواد پیزوالکتریک مانند کوارتز ساخته شده¬اند. بعضی از سنسورهای فشار مانند آنچه در دوربین‌های کنترل ترافیک دیده می¬شود، به صورت باینری (دودویی) و خاموش/ روشن کار می¬کنند (مرادی، 1394). برای مثال وقتی فشاری به سنسور فشار اعمال می¬شود، سنسور یک مدار الکتریکی را قطع یا وصل می¬کند؛ این سنسورها به سوئیچ فشار معروف هستند (ویلانی ،1393). علاقه انسان به تحت اختیار در آوردن و تسلط بر پدیده­ها باعث پیداش شاخه جدیدی از دانش به نام علم کنترل گردیده است، علمی که امروزه حوزه نفوذ خود را به شاخه­های دیگر علوم از صنعت و تکنولوژی گرفته تا اقتصاد و سیاست و علوم پزشکی گسترش داده است. از طرفی اولین قدم برای کنترل یک فرآیند شناخت و درک دینامیک و رفتارهای آن فرآیند می­باشد. اندازه­گیری و کسب اطلاعات از کمیت تحت کنترل توسط عنصر اندازه­گیر انجام می­گیرد و بنابراین اندازه­گیری یکی از قسمت­های مهم و حساس حلقه کنترل می­باشد

بعد از شناخت پروسه می­باید کمیت تحت کنترل را اندازه­گیری نمود؛ به عبارت دیگر برای کنترل یک کمیت باید در هر لحظه اطلاعات دقیقی از آن داشته باشیم؛ یعنی باید کمیت تحت کنترل را همواره اندازه­گیری نماییم (سبزپوشان، 1393). امروزه ساخت و ابداع اندازه­گیر­های جدید یکی از زمینه­های پر تحرک و پر رقابت بین کمپانی­های سازنده می­باش

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

برچسب ها : انواع فشارسنج و کاربرد آنها , فشار سنج , وسایل اندازه گیری فشار , فشار سنجهای هیدرواستاتیکی , فشار سنجهای پیستونی , فشار سنجهای ستون مایع , فشارسنجهای بوردون , فشارسنجهای دیافراگمی , فشار سنج الكترونیكی , فشار سنج پیزو الكتریك , فشار سنج نوری , انواع سیستمهای اندازه گیری , فشار سنج دیافراگم پیزوالکتریک , دیافراگم پیزوالکتریک , فشار سنج , فشارسنج پیزوالکتریک , انوالینک منبع

پاورپوینت انرژی خورشیدی و شبکه متصل به الکترونیک خورشیدی


پاورپوینت انرژی خورشیدی و شبکه متصل به الکترونیک خورشیدی
دسته: فیزیک
بازدید: 1 بار

فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 13781 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 186

این پاورپوینت در مورد انرژی خورشیدی و شبکه متصل به الکترونیک خورشیدی در 186 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل انرژی خورشیدی و شبکه متصل به الکترونیک خورشیدی،انرژی خورشیدیخورشیدآبگرم کن خورشیدیسلولهای خورشیدیفتوولتاییککوره خورشیدیپنلهای خورشیدی وومنابع می باشد

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

این پاورپوینت در مورد انرژی خورشیدی و شبکه متصل به الکترونیک خورشیدی در 186 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل: انرژی خورشیدی و شبکه متصل به الکترونیک خورشیدی،انرژی خورشیدی,خورشید,آبگرم کن خورشیدی,سلولهای خورشیدی,فتوولتاییک,کوره خورشیدی,پنلهای خورشیدی, و…ومنابع می باشد

این پاورپوینت در مورد انرژی خورشیدی در 154 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل:  انرژی خورشیدی،خورشید،آبگرم کن خورشیدی،سلولهای خورشیدی،فتوولتاییک،کوره خورشیدی،پنلهای خورشیدی، و…ومنابع می باشد

قسمتی از متن:

انرژی خورشیدی و ساختار آن

شناخت انرژی خورشیدی و استفاده از آن برای منظورهای مختلف به زمان ماقبل تاریخ باز می‌گردد. شاید به دوران سفالگری در آن هنگام روحانیون معابد به کمک جامهای بزرگ طلائی صیقل داده شده و اشعه خورشید آتشدانهای محرابها را روشن می‌کردند. یکی از فراعنه مصر معبدی ساخته بود که با طلوع خورشید درب آن باز و با غروب خورشید درب بسته می‌شد.

ولی مهم‌ترین روایتی که درباره استفاده از خورشید بیان شده داستان ارشمیدس دانشمند و مخترع بزرگ یونان قدیم می‌باشد که ناوگان روم را با استفاده از انرژی حرارتی خورشید به آتش کشید. گفته می‌شود که ارشمیدس با نصب تعداد زیادی آئینه‌های کوچک مربعی شکل در کنار یکدیگر که روی یک پایه متحرک قرار داشته ‌است اشعه خورشید را از راه دور روی کشتی­های رومیان متمرکز ساخته و به این ترتیب آنها را به آتش کشیده‌ است. در ایران نیز معماری سنتی ایرانیان باستان نشان دهنده توجه خاص آنان در استفاده صحیح و مؤثر از انرژی خورشید در زمان‌های قدیم بوده ‌است.

با وجود آنکه انرژی خورشید و مزایای آن در قرون گذشته به خوبی شناخته شده بود ولی بالا بودن هزینه اولیه چنین سیستم­هایی از یک طرف و عرضه نفت و گاز ارزان از طرف دیگر سد راه پیشرفت این سیستمها شده بود تا اینکه افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ باعث شد که کشورهای پیشرفته صنعتی مجبور شدند به مسئله تولید انرژی از راههای دیگر (غیر از استفاده سوختهای فسیلی) توجه جدی‌تری نمایند.

خورشید یکی از منابع عمده انرژی در منظومه شمسی میباشد. طبق آخرین برآوردهای رسمی اعلام شده عمر خورشد بیش از 14 میلیارد سال میباشد. در هر ثانیه ۲/۴ میلیون تن از جرم خورشید به انرژی تبدیل می‌شود. با توجه به وزن خورشید که حدود ۳۳۳ هزار برابر وزن زمین است. این کره نورانی را می‌توان به‌عنوان منبع عظیم انرژی تا ۵ میلیارد سال آینده به حساب آورد. خورشید از گازهایی نظیر هیدروژن (۸/۸۶ درصد) هلیوم (۳ درصد) و ۶۳ عنصر دیگر که مهم‌ترین آنها اکسیژن، کربن، نئون و نیتروژن است تشکیل شده‌است. میزان دما در مرکز خورشید حدود ۱۰ تا ۱۴ میلیون درجه سانتیگراد می‌باشد که از سطح آن با حرارتی نزدیک به ۵۶۰۰ درجه و به صورت امواج الکترو مغناطیسی در فضا منتشر می‌شود.

زمین در فاصله ۱۵۰ میلیون کیلومتری خورشید واقع است و ۸ دقیقه و ۱۸ ثانیه طول می‌کشد تا نور خورشید به زمین برسد. بنابراین سهم زمین در دریافت انرژی از خورشید میزان کمی از کل انرژی تابشی آن می‌باشد. سرمنشاء تمام اشکال مختلف انرژیهای شناخته شده (سوختهای فسیلی ذخیره شده درزمین، انرژیهای بادی، آبشارها، امواج دریاها و …) موجود در کره زمین از خورشید می‌باشد. انرژی خورشید همانند سایر انرژیها بطور مستقیم یا غیر مستقیم می‌تواند به دیگر اشکال انرژی تبدیل شود؛ همانند گرما و الکتریسیته و…. لیکن موانعی شامل  ضعف علمی و تکنیکی در تبدیل بعلت کمبود دانش و تجربه میدانی – متغیر و متناوب بودن مقدار انرژی به دلیل تغییرات جوی و فصول سال و جهت تابش – محدوده توزیع بسیار وسیع  موجب گردیده که نتوان استفاده مناسبی از این موهبت خدایی داشته باشیم. استفاده ازمنابع عظیم انرژی خورشید برای تولید انرژی الکتریسته، استفاده دینامیکی، ایجاد گرمایش محوطه ها و ساختمان­ها، خشک کردن تولیدات کشاورزی و تغییرات شیمیایی و … اخیرا شروع گردیده است.

در سال۱۸۳۰ ستاره شناس انگلیسی به نام جان هرشل یک جعبه جمع آوری خورشیدی را برای پختن غذا در طول یک سفر در افریقا استفاده کرد. هم اکنون در جهان کاربردهای الکتریکی فتوولتایک‌ها را آزمایش می‌کنند یک فرایند که توسط آن انرژی نور خورشید به طور مستقیم به الکتریسیته تبدیل می‌شود. الکتریسیته می‌تواند به طور مستقیم از انرژی خورشید تولید شود و به طور غیر مستقیم از ژنراتورهای بخار ذخایر حرارتی خورشیدی را برای گرما بخشیدن به یک سیال کاربردی مورد استفاده قرار می‌دهند.

کاربردهای انرژی خورشید

در عصر حاضر از انرژی خورشیدی توسط سیستم‌های مختلف استفاده می‌شود که عبارت‌اند از: استفاده از انرژی حرارتی خورشید برای مصارف خانگی، صنعتی و نیروگاهی و تبدیل مستقیم پرتوهای خورشید به الکتریسیته بوسیله تجهیزاتی به نام فتوولتائیک.

استفاده از انرژی حرارتی خورشید

این بخش از کاربردهای انرژی خورشید شامل دو گروه نیروگاهی و غیر نیروگاهی می‌باشد.

کاربردهای نیروگاهی

تأسیساتی که با استفاده از آنها انرژی جذب شده حرارتی خورشید به الکتریسیته تبدیل می‌شود نیروگاه حرارتی خورشیدی نامیده می‌شود این تأسیسات بر اساس انواع متمرکز کننده‌های موجود و بر حسب اشکال هندسی متمرکز کننده‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند:

  • نیروگاههایی که گیرنده آنها آینه‌های سهموی ناودانی هستند.
  • نیروگاه‌هایی که گیرنده آنها در یک برج قرار دارد و نور خورشید توسط آینه‌های بزرگی به نام هلیوستات به آن منعکس می‌شود (دریافت کننده مرکزی).
  • نیروگاه‌هایی که گیرنده آنها بشقابی سهموی (دیش) می‌باشد.

قبل از توضیح در خصوص نیروگاه خورشیدی بهتر است شرح مختصری از نحوه کارکرد نیروگاه‌های تولید الکتریسیته داده شود. بهتر است بدانیم در هر نیروگاهی اعم از نیروگاههای آبی، نیروگاههای بخاری و نیروگاههای گازی برای تولید برق از ژنراتورهای الکتریکی استفاده می‌شود که با چرخیدن این ژنراتورها برق تولید می‌شود. این ژنراتورهای الکتریکی انرژی دورانی خود را از دستگا­هی بنام توربین تأمین می‌کنند. بدین ترتیب می‌توان گفت که ژنراتورها انرژی جنبشی را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند. تأمین کننده انرژی جنبشی ژنراتورها توربین‌ها هستند توربین­ها انواع مختلف دارند در نیروگاههای بخاری توربین­هایی وجود دارند که بخار با فشار و دمای بسیار بالا وارد آنها شده و موجب به گردش در آمدن پره‌های توربین می‌گردد. در نیروگاه‌های آبی که روی سدها نصب می‌شوند انرژی پتانسیل موجود در آب موجب به گردش در آمدن پره‌های توربین می‌شود.

بدین ترتیب می‌توان گفت در نیروگاه­های آبی انرژی پتانسیل آب به انرژی جنبشی و سپس به الکتریکی تبدیل می‌شود، در نیروگاههای حرارتی بر اثر سوختن سوختهای فسیلی مانند مازوت، آب موجود در سیستم بسته نیروگاه داخل دیگ بخار (بویلر) به بخار تبدیل می‌شود و بدین ترتیب انرژی حرارتی به جنبشی و سپس به الکتریکی تبدیل می‌شود در نیروگاههای گازی توربین­هایی وجود دارد که بطور مستقیم بر اثر سوختن گاز به حرکت درآمده و ژنراتور را می‌گرداند و انرژی حرارتی به جنبشی و سپس به الکتریکی تبدیل می‌شود و اما در نیروگاههای حرارتی خورشیدی وظیفه اصلی بخش‌های خورشیدی تولید بخار مورد نیاز برای تغذیه توربین­ها است؛ یا به عبارت دیگر می‌توان گفت که این نوع نیروگاه­ها شامل دو قسمت هستند:

  • سیستم خورشیدی که پرتوهای خورشید را جذب کرده و با استفاده از حرارت جذب شده تولید بخار می‌نماید.
  • سیستمی موسوم به سیستم سنتی که همانند دیگر نیروگاههای حرارتی بخار تولید شده را توسط توربین و ژنراتور به الکتریسیته تبدیل می‌کند.

نیروگاههای حرارتی خورشید از نوع سهموی خطی

در این نیروگاهها از منعکس کننده‌هایی که به صورت سهموی خطی می‌باشند جهت تمرکز پرتوهای خورشید در خط کانونی آنها استفاده می‌شود و گیرنده به صورت لوله‌ای در خط کانونی منعکس کننده‌ها قرار دارد. در داخل این لوله روغن مخصوصی در جریان است که بر اثر حرارت پرتوهای خورشید گرم و داغ می‌گردد. روغن داغ از مبدل ح

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

برچسب ها : انرژی خورشیدی و شبکه متصل به الکترونیک خورشیدی , انرژی خورشیدیخورشیدآبگرم کن خورشیدیسلولهای خورشیدیفتوولتاییککوره خورشیدیپنلهای خورشیدیلینک منبع

پاورپوینت اصول و فنون مذاکره موفق و زبان بدن


پاورپوینت اصول و فنون مذاکره موفق و زبان بدن
دسته: روانشناسی
بازدید: 1 بار

فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 1190 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 17

5 اطلاعات را زودتر منتشر کنید اکثر افراد از غافل گیر شدن متنفر هستند به ویژه هنگامی که می فهمند از پیش اطلاعات وجودداشته اما کسی آن را منتشر نکرده است همان طور که برای شما در نقش کارآفرین اطلاعات باید به موقع دریافت شود، کارکنان نیز در مسیر کارهای خود در زمان مناسب باید اطلاعات را دریافت کنند
6اشتباهات خود را بپذیرید آیا کسی را می شناسید که تاکن

قیمت فایل فقط 17,000 تومان

خرید

پاورپوینت اصول و فنون مذاکره موفق و زبان بدن

-1ایجاد وضعیت برنده- برنده. مذاکره با دیدگاه صحیح فشار را از دوش هر دو طرف برمی دارد. اما دیدگاه صحیح چیست؟

تمایل هر دو طرف به تحقق خواست هایشان یعنی ایجاد وضعیت برنده- برنده. اگر قرار باشد تنها یکی از طرف ها به خواست خود برسد، دستیابی به راه حل بسیار دشوار خواهد بود.

-2 مهارت های شنیدن. برای آن که متوجه شوید طرف دیگر مایل است از مذاکره به چه نتیجه ای برسد باید به حرف های اوگوش دهید.

-3 خلاقیت. در این جا منظور از خلاقیت، خلاقیت در حل مساله است .هنگامی که با رویکرد برنده- برنده مذاکره را آغاز می کنید و به خواسته های طرف مقابل گوش می دهید.

-4 حوصله. تمام مذاکره ها زمان بر هستند.

-5 تحقیق. زمانی کافی را صرف تحقیق درباره کسب و کار مشتری یعنی طرف مذاکره خود کنید.

-6 اعتماد. کلید مذاکره موفق است. اگر طرف مقابل ترسی را در شما مشاهده کند به این نتیجه می رسد که نسبت به کالا یا محصولی که ارایه می کنید اعتماد و اطمینان لازم ندارید .

-7 دانستن زمان پایان مذاکره. مسلما تمام مذاکرات به تحقق وضعیت برنده– برنده منجر نمی شود.

در هر کسب وکار، مهارت های ویژه مدیرعاملی ضروری برای موفقیت محسوب می شود. شما چه مالک کسب وکار باشید، چه مدیر آن و یا کارمندی که مایل هستید پلکان ترقی را پیموده و ارتقای شغلی پیدا کنید، برای دستیابی به اهداف تان باید سبک صحیح مدیریت را بدانید.

در ادامه به هفت قاعده مدیریت و رهبری کسب وکار اشاره می شود. با بهره گیری از آن ها در سده 21 توانایی پیشبرد اهداف خود را خواهید یافت .

1-سازگاری: در نقش رهبر یا مدیر کسب وکار، داشتن سازگاری به معنای توانایی نشان دادن واکنش موثر به شرایط درحال تغییرمحیط تجاری است.

قیمت فایل فقط 17,000 تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت اصول و فنون مذاکره موفق و زبان بدن , PowerPoint Successful negotiation techniques and b , اصول هنر مذاکره موفق , ایجاد وضعیت برنده برنده , مهارت های شنیدن , خلاقیت , حوصله , مذاکره , اصول مذاکره , اعتماد , مشتری , کسب و کارلینک منبع

پاورپوینت مراحل غنی سازی اورانیوم


پاورپوینت مراحل غنی سازی اورانیوم
دسته: زمین شناسی
بازدید: 1 بار

فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 674 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 36

اورانیوم یكی از عناصر شیمیایی جدول تناوبی است كه نماد آن ‪ Uو عدد اتمی آن ‪ ۹۲استاین عنصر دارای دمای ذوب ‪ 1۴۵۰درجه سانتیگراد بوده و به رنگ سفید مایل به نقره‌ای،سنگین، فلزی و رادیواكتیو است و به رغم تصور عام، فراوانی آن در طبیعت حتی از عناصری از قبیل جیوه، طلا و نقره نیز بیشتر است
اورانیوم دارای دو ایزوتوپ است که یکی با عنوان اورانیوم 238 که فراو

قیمت فایل فقط 7,200 تومان

خرید

پاورپوینت مراحل غنی سازی اورانیوم

کیک زرد یا Yellowcake که بنام اورانیا (Urania) هم شناخته می شود در واقع خاک معدنی اورانیوم است که پس از طی مراحل تصفیه و پردازشهای لازم از سنگ معدنی آن تهیه می شود. تهیه این ماده به منزله رسیدن به بخش میانی از مراحل مختلف تصفیه سنگ معدن اورانیوم است و باید توجه داشت که فاصله بسیار زیادی برای استفاده در یک بمب اتمی دارد. روش تهیه کیک زرد کاملآ به نوع سنگ معدن بدست آمده بستگی دارد، اما بطور معمول از طریق آسیاب کردن و انجام پردازش های شیمایی بر روی سنگ معدن اورانیوم، پودر زبر و زرد رنگی بدست می آید که قابلیت حل شدن در آب را ندارد و حدود 80% غلظت اکسید اورانیوم آن خواهد بود. این پودر در دمایی معادل 2878 درجه سانتیگراد ذوب می شود.

در واقع در این مرحله آماده سازی و آسیاب سنگ معدن و تهیه کنسا نتره با شکل

 پودر ریز و جامد و تهیه کیک زرد که شامل 85- 65 درصدU3O8 است، انجام

میشود. هر تن سنگ معدن اورانیوم زرد شامل مقدار کمی U3O8 است.شستن سنگ

 معدن  در اسید و عملیات تعویض یون منجر به حصول U3O8 نسبتا خالص میگردد.

كیك زرد در واقع محصول فراوری سنگ معدن اورانیوم است و به تركیباتی از اورانیوم

گفته می‌شود كه ناخالصی‌های معدنی آن به میزان زیادی گرفته شده و حاوی ‪ ۷۰تا ‪ ۹۰

درصد اكسید اورانیوم از نوع U3O8 است. كیك زرد شامل 70 درصد اورانیوم بوده و

 داراى خواص پرتوزایى (radioactive) است. هدف پایه اى دانشمندان هسته اى از

 فرآیند غنى سازى افزایش میزان اتم هاى اورانیوم 235 است كه براى این هدف اورانیوم

باید اول به گاز تبدیل شود. با گرم كردن اورانیوم تا دماى 64 درجه سانتیگرادى حالت جام

د به گاز هگزا فلوئورید اورانیوم (UF6) تبدیل مى شود. هگزافلوئورید اورانیوم خورنده و

 پرتوزا است و باید با دقت جابه جا شود، لوله ها و پمپ ها در كارخانه هاى تبدیل كننده

 به صورت ویژه اى از آلیاژ آلومینیوم و نیكل ساخته مى شوند. گاز تولیدى همچنین باید

از نفت و روغن هاى گریس به جهت جلوگیرى از واكنش هاى ناخواسته شیمیایى دور نگه

 داشته شود.

    در صنعت به این دلیل عنصر اورانیوم را به صورت تركیب هگزافلورید اورانیوم در می‌آورند كه ماده مذكور بهترین تركیب اورانیوم برای استفاده در روشهای مهم غنی‌سازی اورانیوم محسوب می‌شود. چرا كه در روشهای مرسوم غنی‌سازی اورانیوم، باید از حالت گازی تركیبات این عنصر استفاده كرد و هگزافلورید اورانیوم در دمای ‪ ۵۶درجه سانتیگراد به راحتی تصعید شده و از حالت جامد به حالت گاز در می‌آید كه این گاز برای دستیابی به درصد بالاتر ایزوتوپ ‪ ۲۳۵اورانیوم،

    قابل غنی‌سازی است.

استخراج اوانیوم از معدن و تهیه كیك زرد(مرحله فراوری سنگ معدن اورانیوم)

عنصر اورانیوم در طبیعت به صورت تركیبات شیمیایی مختلف از جمله اكسید

 اورانیوم، سیلیكات اورانیوم و یا فسفات اورانیوم و به صورت مخلوط با

تركیباتی از عناصر دیگر یافت می‌شود.در میان كشورهای مختلف جهان،

 استرالیا دارای بزرگترین معادن اورانیوم است و كشورهای قزاقستان، كانادا،

 آفریقای جنوبی، نامیبیا، برزیل و روسیه نیز از معادن بزرگی برخوردارند.

قیمت فایل فقط 7,200 تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت مراحل غنی سازی اورانیوم , PowerPoint uranium enrichment process , كشف و استخراج سنگ معدن اورانیوم , تهیه کیک زرد و تبدیل آن به هگزا فلوراید اورانیوم , غنی سازی اورانیوم , انواع روشهای غنی سازی , روش جداسازی الکترو مغناطیسی , اورانیم , اکسید اورانیم , پودر زرد , سنگ معدن , کیک زرد , گاز هگزا فلوئورید اورانیوم , شیمیایى , استخراج اوانیوملینک منبع

پاورپوینت مراحل و چرخه عمر یک پروژه


پاورپوینت مراحل و چرخه عمر یک پروژه
دسته: تحقیق
بازدید: 1 بار

فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 1377 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 23

چرخه عمر یك پروژه چیست؟
تمامی مراحلی ست كه از ابتدای یك پروژه تا انتهای آن، طی می شود
شروع پروژه كجاست؟
از نخستین اقدامات برای بستن قرارداد
درك فرصتهای موجود برای بستن قرارداد
انجام مطالعه امكان پذیری (Feasibility Study)
ارسال RFI یا پروپوزال
چرا چرخه عمر یك پروژه را به بخشهای مختلفی تقسیم می كنند؟
برای كنترل و مدیریت بهتر پروژه
برای هماه

قیمت فایل فقط 4,600 تومان

خرید

پاورپوینت مراحل و چرخه عمر یک پروژه

•همکاری نزدیک کاربر و طراح •طراحی کامل یا نیمه کامل پروژه و تحویل آن به کاربر در زمان کوتاه •با تغییر نیازها، طرح اولیه دستخوش تغییرات خواهد شد •این روش زمانی مناسب است که تعریف نیازمندی های جدید بسیار سخت باشد •معایب؟ •

•سیستم درچندین نسخه در اختیار کاربر قرار می گیرد •هر نسخه پس از تکمیل برای مدتی مثلا چندماه در اختیار کاربر قرار می گیرد •هر نسخه معمولا شامل یک یا چند بخش از کل سیستم خواهد بود •برای بررسی هریک از نسخه ها از آزمون استفاده می شود. •نسخه هایی که در این آزمون ها تایید شوند، نسخه کامل خواهند بود. •در آزمون کاربر دخالت فعال دارد. •

•پروژه: طراحی سیستم اطلاعات مدیریت وزارت راه •گزینه های موجود برای مدیریت پروژه: –معاون فناوری اطلاعات وزارت راه –یکی از اساتید دانشکده کامپیوتر –یکی از مدیران پروژه توانمند که فقط تا به حال پروژه های عمرانی را مدیریت کرده است. –یکی از دانشجویان المپیادی که به عنوان برنامه نویس در اختیار داریم. –یکی از اساتید مدیریت که حائز رتبه علمی بالایی از نظر مدیریت است.

؟!!

قیمت فایل فقط 4,600 تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت مراحل و چرخه عمر یک پروژه , PowerPoint steps and a life cycle of a project , پیاده سازی SDLC مبتنی بر مدل آبشاری , مدل های خاص , رابطه متقابل بین محدودیتهای سه گانه مدیریت یک پروژوه , مدلی کلی مدیریت پروژه , تحقیق , برنامه نویس , برنامه نویسی , اطلاعات پروژه , طراحی سیستم اطلاعاتلینک منبع

پاورپوینت مروری بر حسابداری مالیاتی در ایران


پاورپوینت مروری بر حسابداری مالیاتی در ایران
دسته: حسابداری
بازدید: 1 بار

فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 60 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 34

1 نحوه محاسبه درآمد اجاره املاك
درآمد مشمول مالیات اجاره 75% * درآمد اجاره سالانه نرخ مالیات بر درآمد
مالیات بر درآمد ماده 131 درآمد مشمول مالیات اجاره – (اشخاص حقیقی)
مالیات بر درآمد 25% مشمول مالیات اجاره – (اشخاص حقوقی) 2 براساس تبصره 9 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم، هر گاه مستأجر شخص حقوقی باشد بایستی مالیات

قیمت فایل فقط 30,000 تومان

خرید

پاورپوینت مروری بر حسابداری مالیاتی در ایران

اعم از اینكه توسط مالك عین و یا مستاجر صورت گیرد مشمول مالیات به نرخ 2% به ماخذ حق واگذاری دریافتی می‌باشد و به درآمد مذكور مالیات دیگری تعلق نمی‌گیرد.

انتقال‌دهنده : شركت(ب)

ارزش دفتری : 4 میلیارد

حق سرقفلی دریافتی : 5 میلیارد

مالیات اجاره سرقفلی    100.000.000 = 2% * 5.000.000.000

در مواردی كه انتقال مالكیت ملك توام با حق واگذاری محل باشد مالیات نقل و انتقال قطعی به ماخذ 5% ارزش معاملاتی محاسبه می‌گردد و همچنین حق واگذاری به ماخذ 2% سرقفلی خواهد بود.

مالیاتهایی هستند كه پرداخت‌كنندگان وجوه قانوناً تكلیف دارند در موقع پرداخت وجه به سایرین مالیات متعلق را كلاً یا جزئاً محاسبه و ظرف مدتی كه در قانون تعیین شده به حساب سازمان امور مالیاتی كشور به نام دریافت‌كنندگان وجوه واریز و رسید آن را به ذینفع (دریافت‌كننده وجه) تسلیم نمایید.

مالیاتهای تكلیفی عبارتند از:

1-      مالیات بر درآمد اجاره املاك در مواردی كه مستأجر دارای شخصیت حقوقی باشد.

2-      مالیات بر درآمد حقوق

3-      مالیات صاحبان سرمایه در معاملات مضاربه‌ای (ماده 102)

4-      مالیات حق‌الوكاله وكلا (ماده 103)

5-      مالیات حق‌الزحمه‌ها و وجوه پرداختی موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم

حقوق و مزایای مستمر نقدی:

 1- حقوق اصلی + 2- مزایای شغل + 3- حق مقام + 4- حق فنی + 5- حق مسكن + 6- حق ایاب و ذهاب + 7- حق تغذیه + 8- فوق‌العاده كسر صندوق + 9- فوق‌العاده بدی آب و هوا + 10- فوق‌العاده محل خدمت +11- فوق‌العاده محرومیت از تسهیلات زندگی 12- فوق‌العاده اشتغال خارج از مركز 13- فوق‌العاده مزایای نقاط مرزی + 14- فوق‌العاده جذب +15- فوق‌العاده كشیك + 16- فوق‌العاده نوبت كاری 17- سایر عناوین

مزایای غیر مستمر نقدی و غیر نقدی

1-اضافه كار

2-بازخرید مرخصی در ضمن خدمت

بازخرید مرخصی در خاتمه خدمت -3

بازخرید خدمت در ضمن خدمت 4-

بازخرید خدمت در خاتمه خدمت -5

خسارت اخراج – 6

سفر -7

فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل 8-

پاداش یا عیدی آخر سال معادل یك دوازدهم حداقل بخشودگی سالانه از پرداخت مالیات معاف است9-

پاداش پرداختی طی سال 10-

سایر عناوین 11-

 1. اگر قراردادهای موضوع ماده 104 در موعد مقرر تسلیم نشود 1% مبلغ قرارداد جریمه محاسبه    خواهد گردید. (197 ق.م.م.)

جرایم موضوع ماده 104

2.اگر مالیات در موعد مقرر پرداخت نشود 20% مالیات تكلیفی (ماده 199 ق.م.م.) و همچنین 1% مبلغ قابل كسر بابت عدم ارائه لیست جریمه (ماده 197 ق.م.م.) مالیات كسر می‌گردد. 

مهم: “دارایی موظف است مواردی كه می‌خواهد به موضوع ماده 104 اضافه شود تا آخر دیماه سال بعد به آگهی عموم برساند.”

صورت وضعیت شماره “1” 1.200.000.000 در تاریخ 14/6/81 به كارفرما تسلیم و مبلغ 1.000.0000 ریال آن را تأیید و در تاریخ 30/6/81 به پیمانكار پرداخت می‌نمایند.

كارفرما: دانشگاه تهران

پیمانكار: شركت الف

موضوع پیمان: احداث خوابگاه

تاریخ انعقاد پیمان: 14/4/81

مبلغ پیمان: 5.000.000.000 ریال

*طبق قرارداد در هر پرداخت 10% بعنوان حسن انجام كار كارفرما كسر می‌نماید

قیمت فایل فقط 30,000 تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت مروری بر حسابداری مالیاتی در ایران , PowerPoint Review of Tax Accounting in Iran , مالیات مستقیم , موارد قابل توجه در درآمد اجاره املاك , موارد قابل توجه در مالیات نقل و انتقال قطعی املاك , موارد قابل توجه در مالیات انتقال حق واگذاری , حسابدار , حسابداری , حسابرس , حسابرسی , سرقفلی , مالیات بر اجاره , ارزش معاملاتی , حق واگذاریلینک منبع

پاورپوینت انواع شرکت ها


پاورپوینت انواع شرکت ها
دسته: مدیریت
بازدید: 1 بار

فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 4516 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 22

تعاریف ماده 1ـ در این تصویب‏نامه واژه‏های زیر به جای عبارت‏های مشروح مربوط به كار می‏رود1ـ1ــ كشور كشور جمهوری اسلامی ایران2ـ1ــ منطقه هریك از مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی3ـ1ــ سازمان سازمان هر یك از مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی است كه به موجب قانون تأسیس شده‏اند4ـ1ــ قانون قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی مصوب 761372مجلس شورای اسلامی5

قیمت فایل فقط 22,000 تومان

خرید

پاورپوینت انواع شرکت ها

•شرکت سهامی •عموما شرکتهای مهم و بزرگ از نوع سهامی می باشند. شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به تعدادی سهام با ارزش یکسان تقسیم شده است و شرکا که سهامدار نامیده می شوند، می توانند با خرید هر تعداد سهام مالکیت شرکت را در اختیار بگیرند. فعالیتهای یک شرکت سهامی بر مبنای سه بخش است. 1- بخش تصمیم گیرنده 2- بخش اجرایی 3- بخش ناظر •بخش تصمیم گیرنده. •مجامع سهامداران که با حضور سهامداران تشکیل می شود معرف این بخش است. مجمع هایی که برای تصمیم گیری در امور مختلف شرکت تشکیل می شود عبارتند از مجمع موسس، مجمع عمومی ،مجمع فوق العاده ومجمع عمومی فوق العاده. •بخش اجرایی •در شرکتهای سهامی یک گروه از سهامداران و با رای آنها به عنوان هیئت مدیره انتخاب می شود. هیئت مدیره وظیفه انتخاب مدیرعامل  را به عهده دارد. •بخش ناظر •سهامداران ناظران و کنترل کنندگان شرکت سهامی هستند. آنها با رای خود در مجامع قدرت نظارتیشان را اعمال می کنند. بازرسین منتخب سهامداران از جانب آنها به بررسی صورتهای مالی شرکت می پردازند. •

• • •شرکت سهامی‌عام، شرکتی است بازرگانی (‌ولو اینکه موضوع عملیات آن، امور بازرگانی نباشد) که سرمایه‌‌ی آن به سهام، تقسیم‌شده که بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تأمین‌ می‌شود. در شرکت سهامی‌عام، تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و مسئولیت سهام‌داران، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. در این شرکت، عبارت «شرکت سهامی عام» باید قبل از نام شرکت با بعد از آن، بدون فاصله با نام شرکت در کلیه‌ی اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

مدارک شرکت سهامی عام برای ثبت:

الف ) ‌مدارک لازم جهت کسب اجازه‌ی پذیره‌نویسی شرکت سهامی‌عام در حال تأسیس، از مرجع ثبت شرکت‌ها:
    1) دو نسخه طرح اظهارنامه‌ی شرکت سهامی‌عام
    2) دونسخه طرح اساسنامه‌ی شرکت سهامی‌عام
    3) دو نسخه طرح اعلامیه‌ی پذیره‌نویسی
    4) گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35%‌ سرمایه، تعهد توسط مؤسسین
    5) فتوکپی شناسنامه‌ی مؤسسین

ب ) مدارک لازم جهت تأسیس:
    1) دو نسخه اظهارنامه
    2) دو نسخه اساسنامه
    3) دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین
    4) دو نسخه صورت جلسه‌ی هیأت مدیره (‌تعداد مدیران، حداقل پنج نفر می باشد.)
    5) آگهی دعوت مجمع مؤسسین در روزنامه‌ی تعیین شده
    6) فتوکپی شناسنامه‌ی مدیران (‌در مورد اشخاص حقوقی، ارائه‌ی برگ نمایندگی، الزامی است.)
    7) گواهی بانک مبنی بر واریز 35% سرمایه‌ی شرکت
    8) ارائه‌ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

2- تعریف شرکت سهامی خاص
شرکتی است بازرگانی (ولو اینکه موضوع عملیات آن،‌ امور بازرگانی نباشد) که تمام سرمایه‌ی آن منحصراً توسط مؤسسین، تأمین‌گردیده و سرمایه‌ی آن به سهام، تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، ‌محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان «‌شرکت سهامی خاص»‌ باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت، به طور روشن و خوانا قید شود.

مدارک شرکت سهامی خاص برای ثبت:

    1) دو برگ اظهارنامه‌ی تکمیل شده‌ی شرکت سهامی خاص و امضا ذیل اظهارنامه توسط کلیه‌ی سهام داران
    2) دو جلد اساسنامه‌ی شرکت سهامی خاص و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه‌ی سهام‌داران
    3) دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین که به امضای سهام‌داران و بازرسین رسیده باشد
    4) دو نسخه صورت جلسه‌ی هیأت مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع، رسیده باشد
    5) فتوکپی شناسنامه‌ی کلیه‌ی سهام‌داران و بازرسین ( برابر اصل در دادگستری‌)
    6) ارائه‌ی گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه‌ی شرکت از بانکی که حساب شرکت در حالِ تأسیس در آنجا باز شده است تذکر: درصورتی که مقداری از سرمایه‌ی شرکت، آورده‌ی غیرنقدی باشد ( اموال منقول و غیرمنقول ) ارائه‌ی تقویم نامه‌ی کارشناس رسمی دادگستری، الزامی است و در صورتی که اموال غیرمنقول، جزء سرمایه‌ی شرکت قرار داده شود؛ ارائه‌ی اصل سند مالکیت، ضروری است
    7)ارائه‌ی مجوز در صورت نیاز، بنا به اعلام کارشناس اداره‌ی ثبت شرکت‌ها.

چرا شرکت سهامی ؟
می توان گفت که مهمترین فلسفه وجود و اهمیت شرکت های سهامی به کار گیری سرمایه وسیع برای انجام امور تجاریست. چرا که در شرکتهای غیر سهامی عموما میزان سرمایه به کار گرفته شده کم و همچنین ریسک از بین رفتن سرمایه بالاست. این در حالیست که در شرکتهای سهامی سرمایه و تعداد سهامداران می تواند بسیار زیاد باشد. مزیت دیگر شرکتهای سهامی آن است که سهامداران مدیران شرکت را انتخاب می کنند و از آن پس اداره شرکت به عهده آنهاست. شرکت در مجمع و بررسی عملکرد مدیران شرکت نهایتا دو روز در سال از سهامداران وقت می گیرد. این ویژگی شرکت های سهامی که مسئولیت سهامداران به میزان سرمایه آنها در شرکت است نیز مزیت بزرگی به شمار می رود. به عنوان مثال اگر شرکتی با سرمایه ده میلیون تومان ورشکسته شود و دوازده میلیون تومان طلبکار داشته باشد، طلبکاران حق مطالبه دو میلیون تومان اضافی را از شرکا نخواهند داشت.
حسن دیگر شرکت سهامی عدم تاثیر فوت یا خروج یکی از سهامداران در سرنوشت شرکت است. این در حالیست که در بعضی دیگر از انواع شرکت پس از فوت یکی از سهامداران امکان انحلال شرکت وجود دارد. به علاوه تنها شرکتهای سهامی هستند که  موضوع عملیات آنها می تواند غیر بازرگانی باشد.  قابلیت جذب سرمایه و همچنین پذیرفته شدن در بورس ( برای شرکتهای سهامی عام ) هم از وجوه برتری شرکت سهامی عام است.

قیمت فایل فقط 22,000 تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت انواع شرکت ها , PowerPoint types of companies , تعاریف , ایجاد و وظایف واحد ثبتی , انواع شرکت ها و روش ثبت آنها , شرکت سهامی , تعریف شرکت سهامی عام‌ , شرکت سهامی عام , شرکت سهامی خاص , سهام , سهامدار , سهامداران , ثبت شرکت , انحلال شرکت , اظهارنامه ثبت شرکت حقوقی , حقوقی , شرکت حقوقیلینک منبع

پاورپوینت مسائل ایمنی ابزارهای کارگاه ها


پاورپوینت مسائل ایمنی ابزارهای کارگاه ها
دسته: مهندسی معماری
بازدید: 1 بار

فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 792 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 46

بر اساس تعریف، «حادثه» رویداد پیش بینی نشده و ناخوشایندی است كه فعالیتهای كاری را دچار وقفه كرده و ممكن است با جراحت یا خسارت مالی نیز همراه باشد برخی از حوادث، موجب بروز خسارات و آسیبهای انسانی، اجتماعی و صنعتی جدی می شوند كه این امر از طریق كاهش راندمان كاری، تأثیر معنی داری بر بهره وری و تولید خواهد داشت و نكته مهمتر، اثرات سوء اجتماعی و به تبع

قیمت فایل فقط 9,200 تومان

خرید

پاورپوینت مسائل ایمنی ابزارهای کارگاه ها

    مرحله ابتدایی در پیشگیری از وقوع حادثه، شناسایی خطرات موجود در محیط كار می باشد. بطور كلی دو نوع خطر در هر محیط كاری موجود است:

الف- خطرات آنی كه آثار آن بلافاصله قابل مشاهده و ملموس بوده و منجر به بروز حوادث ناشی از كار می گردد.

ب- خطرات آتی كه آثار آن بلافاصله قابل مشاهده نبوده و در نهایت منجر به بروز بیماری های شغلی می گردد.

   عوامل فیزیكی، شیمیایی ، مكانیكی ، فیزیولوژیكی و بیولوژیكی ،ارگونومیكی وعوامل روانی، كه در هر مورد اگر میزان عامل تولید كننده خطر بیش از حدود مجاز و استاندارد باشد، مشكلات عمده ای در محیط كار بوجود می آید.

     در بحث پیشگیری از وقوع حادثه، شناسایی خطرات ایمنی مد نظر می باشد. در این مورد می توان با مطالعه و بررسی از كلیه نواحی كاری، مراجعه به گزارشات مربوط به حوادث و یا صدمات ناشی از كار، بررسی عملیات و پروسه تولید و مرور گزارشات مربوط به عملكرد ماشین آلات ، مشورت با كارگران، كارفرمایان و اعضای كمیته های بهداشت و ایمنی و… با محدوده و حوزه خطراتی كه افراد در معرض آنها قرار دارند، آشنا شده و در پیشگیری از وقوع آنها اقدام نمود.

     همچنین شناسایی خطرات بالقوه محیط كار از اهمیت بسیاری برخوردار است كه این امر مبتنی بر بررسی ها و مراقبت های شغلی و تجزیه و تحلیل دقیق خطرات می باشد.

    نكته قابل توجه آنست كه در حین شناسایی، بهتر است از موارد جزئی صرفنظر كرده و توجه خود را بر روی خطراتی كه ممكن است منجر به آسیبهای جدی شوند، متمركز نماییم.

قیمت فایل فقط 9,200 تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت مسائل ایمنی ابزارهای کارگاه ها , PowerPoint Safety Issues Workshop Tools , تشخیص و شناسایی خطرات , ارزیابی خطرات , تجزیه و تحلیل حوادث به وقوع پیوسته , مدلهای ارائه شده در بررسی علل وقوع حوادث , پیشگیری , ملموس , خطر , ایمنی بهداشت , شناسایی خطرلینک منبع

پاورپوینت معاد و انواع ان


پاورپوینت معاد و انواع ان
دسته: معارف اسلامی
بازدید: 1 بار

فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 449 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 14

معاد بازگشت آفرینش وهستی است به مبدأ آفرینش وپدید آورنده آن، یعنی ازآنجائی‌که آفرینش وانسان وجود وهستی خویش را از مبدأ هستی وجهان گرفته است (انا لله وانا الیه راجعون) همه ازاوئیم وبه سوی او روان واوکمال مطلق است وهمه هستی عاشق وشیدای کمال برترومطلق اند وبه سوی او درحرکت وروانند، اما نه به معنای حرکت مکانی بلکه رتبی وسیر درمراتب وجود مانند حرکت تکا

قیمت فایل فقط 14,000 تومان

خرید

پاورپوینت معاد و انواع ان

*علمای یهود، این نظر را که در اسفار پنجگانه ذکری از رستاخیز مردگان نیامده است ، به شدت رد کرده و در تلمود گفته اند:

هیچ قسمتی از تورات (کتبی) نیست که به اعتقاد رستاخیز مردگان دلالت نکند. لکن ما صلاحیت نداریم که آن را بدین معنی تفسیر کنیم.»

* شومرونی ها یا سامره ای ها هم منکر اعتقاد به رستاخیز مردگان بودند و می گفتند: در تورات دلیل رستاخیز مردگان نیست.

قبلا اشاره كردیم كه قرآن كریم در برابر كسانى كه مى‌گفتند: «چگونه ممكن است انسان، بعد از متلاشى شدن بدنش مجدّداً زنده شود؟» پاسخى مى‌دهد كه مفادش این است: قوام هویّت شما به روحتان است نه به اندامهاى بدنتان كه در زمین، پراكنده مى‌شود.

از این گفتگو مى‌توان استنباط كرد كه منشأ انكار كافران، همان شبهه‌اى بوده كه در فلسفه به نام «محال بودن اعاده معدوم» نامیده مى‌شود.

یعنى آنان مى‌پنداشتند كه انسان، همین بدن مادّى است كه با مرگ، متلاشى و نابود مى‌گردد و اگر مجدّداً زنده شود انسان دیگرى خواهد بود زیرا برگرداندن موجودى كه معدوم شده محال است و امكان ذاتى ندارد.

پاسخ این شبهه از بیان قرآن كریم روشن مى‌شود و آن این است كه هویّت شخصى هر انسانى، بستگى به روح او دارد، و به دیگر سخن: معاد، اعاده «معدوم» نیست بلكه بازگشت «روح موجود» است.

شبهه دیگر این است كه براى تحقّق یك پدیده، علاوه بر امكان ذاتى و قابلیّت قابل، قدرت فاعل هم شرط است و از كجا كه قدرت بر زنده كردن مردگان داشته باشد؟!

این شبهه واهى، از طرف كسانى مطرح شده كه قدرت نامتناهى الهى را نشناخته بودند، و پاسخ آن این است كه قدرت الهى، حدّ و مرزى ندارد و به هر چیز ممكن الوقوعى تعلّق مى‌گیرد، چنانكه این جهان كران ناپیدا را با آن همه عظمت خیره كننده، آفریده است.

قیمت فایل فقط 14,000 تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت معاد و انواع ان , PowerPoint Rescue and its variants , منکران معاد , شبهه اعاده معدوم , شبهه درباره قدرت فاعل , انواع معادلینک منبع

پاورپوینت مفاهیم حقوقی واخلاقی در فناوری اطلاعات


پاورپوینت مفاهیم حقوقی واخلاقی در فناوری اطلاعات
دسته: مهندسی فناوری اطلاعات
بازدید: 1 بار

فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 20357 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 32

نگرانی های زیادی که از گسترش فعالیت های فناوری اطلاعات در جوامع انسانی دامنگیر اهل علم و دانش شده است، هم عالمان اخلاق و هم حقوقدانان را به واکنش واداشته است در این میان پرسش جدی این است که برای رفع این نگرانی ها و ایجاد فضای سالم و مناسب اخلاقی در فعالیت های مربوط به کامپیوتر به طور خاص در فناوری های اطلاعات و ارتباطات، آیا باید کفه ملاحظات اخلاق

قیمت فایل فقط 28,000 تومان

خرید

پاورپوینت مفاهیم حقوقی واخلاقی در فناوری اطلاعات

گزاره اخلاقی، گزاره ای است که موضوع آن یا انسان، یا حالات نفسانی انسان و یا افعال ظاهری انسان است و محمول آن یکی از مفاهیم خوب و بد، درست یا نادرست، باید و نباید، وظیفه یا تکلیف، مسئولیت و فضیلت و رذیلت است . آنچه در فلسفه اخلاق گفته می شود، جنبه عقلی دارد. هرچند می توانیم در مورد اخلاق سخنانی بگوییم که جنبه عقلی نداشته باشد ام ا آنها در فلسفه اخلاق نمی گنجند.

1- آنتروپی اخلاقی نباید در سپهر اطلاعاتی ایجاد شود

2- آنتروپی اطلاعاتی در سپهر اطلاعاتی باید پیشگیری شود

3- آنتروپی اطلاعاتی بابد از سپهر اطلاعاتی حذف شود

4- اطلاعات باید بوسیله گسترش‌دادن، بهبود بخشیدن، غنی‌کردن و گشودن سپهر اطلاعاتی ارتقا یابد

مسائل اخلاقی جامعه دانایی محور، فقط به گمنامی، حریم خصوصی، حق مالکیت معنوی، محتواهای مبتذل یا بحث بر سر عدالت مبتنی بر قصد یا انجام عمل محدود نمی‏شود و مسائل اصولی‏تر و بنیادینی همچون هویت و درک ما از یک شخص را در بر می‏گیرد. جامعه دانایی محور، سطح دیگری از اخلاق را طلب می‏کند و شناخت تحولات جاری بدون مراجعه به مفاهیم اخلاقی محال می‏نماید.

1. پذیرش استقرار جامعه اطلاعاتی به‏مثابه هدف و اطلاعات و دانایی، به‏مثابه مبنای برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

2. تضمین اصل جریان آزاد اطلاعات و دسترسی شهروندان به آن

3. گسترش امنیت شغلی و حمایت‏های حقوقی و مالی از سرمایه‏گذاران، فعالان و کاربران عرصه ارتباطات.

4. توجه خاص به نظام بین‏الملل، ارتباطات، حضور در شبکه جهانی رایانه‏ای (اینترنت) و تعمیم بهره‏مندی از آن.

قیمت فایل فقط 28,000 تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت مفاهیم حقوقی واخلاقی در فناوری اطلاعات , PowerPoint Linguistic Concepts in Information Tech , تعاریف فناوری , حقوق اخلاقی در فناوری اطلاعات , اخلاق و فن‏آوری اطلاعات (چشم‏انداز) , اخلاق در جامعه اطلاعاتی , آنتروپی اطلاعاتی , سپهر اطلاعاتی , مسئولیت , فضیلت , رذیلتلینک منبع